Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Barns vardagsliv starkt reglerat

Nyhet: 2017-03-01

Barn i Sverige och USA upplever sin vardag som tydligt reglerad och strukturerad. Men där de amerikanska barnen anger långa skoldagar och läxor som det jobbiga i vardagen pekar de svenska barnen istället på tjat och stress i samband med de dagliga rutinerna. Det framgår av en aktuell studie vid Göteborgs universitet.

– Oberoende av land talar barnen om allt mindre tid åt egenvalda aktiviteter. De lyfter emellertid olika saker i sina berättelser, säger Ylva Odenbring, forskare i pedagogik.
Hon har genomfört studien i form av intervjuer med svenska och amerikanska barn i åldrarna sex och sju år. Samtliga barn i studien hade medelklassbakgrund och de ekonomiska förutsättningarna för att kunna delta i olika aktiviteter på fritiden.

Skolifiering av barndomen

Tidigare forskning pekar på att barns vardag i västvärlden till stor del kretsar kring tiden de spenderar i olika utbildningsinstitutioner och tiden de ägnar sig åt olika fritidsaktiviteter. Forskare talar om en skolifiering av barndomen i och med att barn tillbringar stor del av sin tid i olika utbildningsinstitutioner − som förskola, förskoleklass, skola och fritidshem.
Utöver tiden som barn tillbringar i de nämnda utbildningsinstitutionerna ägnar sig barn åt olika fritidsaktiviteter, och barn i skolåldern har dessutom läxor. Få tidigare studier har emellertid studerat dessa frågor utifrån barnens perspektiv.

Överorganiserat liv

– De amerikanska barnen nämner långa skoldagar, läxor och fritidsaktiviteter som främsta anledningar till att de upplever vardagen som så reglerad. De svenska barnen pekar istället i första hand på de dagliga rutinerna i samband med att de ska lämnas och hämtas i förskoleklassen och det tjat och den stress de förknippar med dem, säger Ylva Odenbring.
Studien pekar på några av tendenserna i många västerländska samhällen: att vardagslivet för många människor, och det gäller även barnen, har blivit allt mer reglerat och strukturerat. Barnens beskrivningar av sin vardag ger bilden av ett överorganiserat liv.
– Utifrån ett vidare samhällsperspektiv väcker resultaten i studien frågor kring hur barns röster tas i beaktning inte minst för att skapa en mindre stressig vardag och ett ökat välbefinnande för barn, säger Ylva Odenbring.

Studiens resultat är publicerade i artikeln Childhood, free time and everyday lives: comparing children’s views in Sweden and the United States, i den vetenskapliga tidskriften Early Child Development and Care.
Länk till artikeln

För mer information:
Ylva Odenbring, docent i pedagogik, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, e-post: ylva.odenbring@gu.se, tel. 031-786 2840.

AV:

Artikeln publicerades först på: uf.gu.se

Nyheter

 • Undersöker hur lärare använder sociala medier

  [2017-11-15] Hallå Annika Lantz-Andersson och Mona Lundin, båda vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som för Skolverkets räkning gjort en populärvetenskaplig forskningsbevakning om sociala medier som en arena för lärares fortbildning.

 • Roger Säljö hedersdoktor vid Universitetet i Agder

  [2017-11-08] Universitetet i Agder har utsett fem nya hedersdoktorer i samband med universitetets 10-årsjubileum. En av dessa fem är professor Roger Säljö från inst för pedagogik, kommunikation och lärande.

 • 34 miljoner från Vetenskapsrådet till utbildningsvetenskap

  [2017-11-01] Två forskarskolor och två forskningsprojekt vid Göteborgs universitet har tilldelats drygt 34 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning inom utbildningsvetenskap.

 • Högtidlig examenshögtid vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

  [2017-10-25] Under högtidliga former avhölls den 13 oktober för tredje gången en examenshögtid vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

 • Tre frågor till Sonja Sheridan

  [2017-10-18] Hallå där Sonja Sheridan, professor emerita i pedagogik vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som har blivit invald till portalen AcademiaNet efter nominering av Vetenskapsrådet.

 • Forskning om genus, skola och våld får Forte-finansiering

  [2017-10-11] Ylva Odenbring, docent vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, är en av forskarna vid Göteborgs universitet som får forskningsmedel i Fortes stora utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Hon får drygt 3,5 mnkr till sitt forskningsprojekt om genus, skola och våld.

 • Svårt för fritidshem att kompensera för barns olika livsvillkor

  [2017-10-11] Trots formulerade likvärdighetsideal riskerar fritidshem att upprätthålla och reproducera strukturella skillnader i barns liv. Boendesegregationen har gett homogena grupper vad gäller social bakgrund. Dessutom försvårar mycket stora grupper för personalen att erbjuda god pedagogisk verksamhet. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

 • 16 forskare fick del av Fortes stora utlysning

  [2017-10-06] 16 forskare vid Göteborgs universitet tar del av utlysningen som totalt fördelar 300 miljoner till 89 forskningsprojekt.

 • En timme på Pedagogen startar

  [2017-09-27] Faderskap i omvandling, betydelsen av PISA-undersökningarna, de ensamkommande barnens skolgång i Sverige samt en vuxenutbildning i förändring. Det är i korthet vad En timme på Pedagogen bjuder på under höstens lunchföreläsningar som är ett samarrangemang mellan Göteborgs universitet och Folkuniversitetet.

 • Saudisk delegation på Pedagogen som del i arbetet med läroplan för de yngsta

  [2017-09-25] En saudisk delegation från bland annat det nationella utbildningsministeriet fick under ett par septemberdagar ta del av det senaste från forskningen vid Göteborgs universitet vad gäller bland annat sambandet mellan förskolekvalitet och barngruppsstorlek, naturvetenskap i förskolan samt barns matematiklärande. Detta som en del i arbetet med att kunna skriva fram en läroplan för åldrarna 0-6 år.

Fler nyheter

Sidansvarig: Malin Behnke|Sidan uppdaterades: 2017-06-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?