Till startsida
Webbkarta

Kollegiet för text- och maktanalys

  • Kollegiet vill bidra till utvecklandet av en pedagogisk textforskning utifrån lingvistiska, idéhistoriska och samhällsteoretiska traditioner
  • Kollegiet vill bidra till utvecklingen av text- och diskursanalytiska metoder och ett text- och diskursanalytiskt synsätt inom pedagogiken
  • Kollegiet samlar forskare, lärare, doktorander och studenter med intresse för texter som sociala handlingar och som maktyttringar
  • Kollegiet vill föra samman deltagare från olika forskningsinriktningar med ett tydligt fokus på text- och diskursanalys
  • Kollegiet vill hålla sig informerat om utvecklingen nationellt och internationellt inom området.

Kontakta kollegiet

Kollegiet för text- och maktanalys

Ordförande
Maj Asplund Carlsson
e-post

Sekreterare
Lena Sjöberg
e-post