Till startsida
Webbkarta

Eva Ärlemalm-Hagsér

Titel: Doktorand i pedagogik
E-post: eva.arlemalm-hagser@gu.se

 


Jag är doktorand vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet samt i Forskarskolan Barndom, lärande och ämnesdidaktik. Jag är även anställd som universitetsadjunkt vid Mälardalens högskolan.

Forskningsintressen:

Mina forskningsintressen är barndom, förskola, förskolebarns lärande, miljö och lärande, hållbar utveckling, genus, jämställdhet och jämlikhet.

Avhandlingsämne: Barns aktörskap och meningskapande om hållbar utveckling.

Undervisningsintressen:

Mina undervisningsintressen berör de forskningsintressen som jag har: Barndom, förskola, förskolebarns lärande, miljö och lärande, lärande för hållbar utveckling, genus, jämställdhet och jämlikhet

Nyckelord:

Barns perspektiv, barns lärande, genus, genuspedagogik, lärande för hållbar utveckling, lärandemiljö, förskola

Urval av publikationer:

Referee-bedömda artiklar

Ärlemalm-Hagsér, Eva. (2006). Gender, playing and learning in natural outdoor environments. I Brodin, Jane & Lindstrand, Peg (Red). Interaction in Outdoor Play Environments - Gender, Culture and Learning. TKH-rapport nr 47. (s. 23-44). Institutionen för individ, omvärld och lärande. Lärarhögskolan i Stockholm

Ärlemalm-Hagsér, Eva & Sandberg, Anette. (2008). Attitudes and values and pedagogic praxis – sustainable development in focus. In Sandström Kjellin, Margareta & Stier, Jonas. Comprehensions of citizenship and citizenship education. Rapport II från Comenius projektet EPT - European Portfolio for Teachers - Interpersonal, Intercultural, Social and Civic Competences for EURO Teachers. (s. 79- 84).

Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér, Eva. (2008). Swedish preschool children show interest and are involved in the future of the world Children’s voices must influence education for sustainable development (ESD). IN UNESCO the rapport: The role of early childhood education for a sustainable society. (p. 116-121). Paris: UNESCO.

Ärlemalm-Hagsér, E & Pramling Samuelsson, I. (2009). Många olika genusmönster existerar samtidigt i förskolan. Pedagogisk Forskning i Sverige.14 (2) 89–109.

Referee-bedömda konferensbidrag

Ärlemalm-Hagsér, Eva & Sandberg, Anette. (2008). “Sustainable development in focus - Attitudes and values and pedagogic praxis in preschool settings”. Paper presented at conference NERA/NFPF 36th congress, 6-8 march, 2008, Copenhagen, Denmark.

Ärlemalm-Hagsér, Eva & Sandberg, Anette. (2008). Education for sustainable development in the pedagogical praxis in Swedish preschool settings. Paper presented at EECERA 18th annual conference, 3-6 Sep, 2008, Stavanger, Norway.

Ärlemalm-Hagsér, Eva (2009). Girls’ and boys’ thoughts about play and learning outdoors. , Presentation at OMEP's 29nd World conference 5-8 Aug, 2009, Lagos, Nigeria.

Ärlemalm-Hagsér, Eva. (2009). Gender choreography and micro structures - gender roles and gender patterns in preschool outdoor play and learning. Paper presented at EECERA 19th annual conference, 26-28 Aug, 2009, Strasbourg, France.

Ärlemalm-Hagsér, E (2009). From UN to Eskilstuna – Learning for sustainable development in Swedish preschools. Paper presented at Environmental Education in Early Childhood VIK, INC. conference Engage, Empower, Enact, 22- 24 Oct, 2009, Melbourne, Australia.

Översiktsartiklar, Bokkapitel , Böcker

Ärlemalm-Hagsér, Eva. (2008). Skogen som pedagogisk praktik ur ett genusperspektiv. I Sandberg, Anette. (Red). Miljöer för lek, lärande och samspel, (s.107-136). Lund: Studentlitteratur.

Ärlemalm-Hagsér, Eva. (2008). Insikter om Insekter – naturvetenskap i förskolan. I. Ingrid Pramling Samuelsson & Niklas Pramling (Red.) Didaktiska studier – Från förskola till skola. (s. 67-81). Malmö: Gleerups.

POPULÄRVETENSKAPLIGA ARTIKLAR

Ärlemalm-Hagser, Eva. (2006) Skogen som pedagogisk praktik ur ett genusperspektiv - Barns uppfattningar om lek och lärande i skogen. I OMEP NYTT. 2006:1 (s.24-26).

Ärlemalm-Hagsér, Eva. (2007). Ett hållbart förhållningssätt. I Förskoletidningen Nr 5. 2007 (s. 56-59).

Ärlemalm-Hagser, Eva. (2008) Vandringsrundor - walk and talk. I OMEP NYTT. 2008:3 (s.2).

Ärlemalm-Hagsér, Eva. (2009). Bland sandlådor, cyklar och bandyklubbor. I Förskoletidningen Nr 1. 2009 (s. 33-37).

SNABBVAL IPKL

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?