Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Anne Kultti

Universitetslektor

Anne Kultti
Universitetslektor
Akademisk grad: Docent,
anne.kultti@ped.gu.se
031-786 2374

Rumsnummer: Pedagogen B Åsikten
Postadress: Box 300, 40530 Göteborg
Besöksadress: Läroverksgatan 15 , 41120 Göteborg
Arbetsuppgifter: Docent


Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (Mer information)
Box 300
40530 Göteborg
Fax: 031-786 2391

Besöksadress: Läroverksgatan 15 , 40530 Göteborg

Om Anne Kultti

Forskningsintressen
I min avhandlingsstudie, Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande, studerar jag hur förskolan kan vara ett sammanhang och ett samhälleligt instrument för att stärka yngre flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv för att förstå de förutsättningar för lärande och utveckling som råder för flerspråkiga barn i förskolan idag. Analysen har fokus på interaktion och kommunikation mellan barn och mellan barn och vuxna. Särskilt intresse ägnas åt att belysa deltagande, stöttning och användning av redskap inom ramen för den specifika institutionella miljö som förskolan utgör.

Yngre barns deltagande genom icke-verbal kommunikation i en australiensisk förskolekontext
Jag har genomfört en studie en australiensisk förskolekontext som har resulterat i tre artiklar med fokus på 1) yngre barns utvecklingsbanor i en ny språkpraktik (Kultti, 2015), 2) hur yngre barn socialiseras i en förskolepraktik med hjälp av leksaker (Kultti & Pramling, 2015) och 3) yngre barns möjligheter för deltagande genom pedagogisk strukturering av verksamheten (Kultti, in press).
 

Samverkan från förskollärares, föräldras och barns perspektiv med fokus på inskolning i flerspråkiga förskolemiljöer (2014-2015)

Jag har medverkat i ett europeiskt forskningsprojekt med samverkan mellan förskolan och hemmet i fokus. Inom ramen för SIGNALS: Strenghtening activity oriented interaction and growth in the early years and transitions, studeras samverkan och delaktighet under inskolning, utifrån förskollärares, föräldrars och barns perspektiv. I den svenska delstudien uppmärksammas speciellt hur mångfald i deltagarnas kulturella och språkliga erfarenheter och kunskaper kommer till uttryck under inskolning i dagens förskola.

Finansiär: EU Lifelong Learning Programme

Mer information om SIGNALS

www.SIGNALS-EU.com

Förskolan som resurs för barns välbefinnande och lärande (2015-2016)

I samarbete mellan IPKL/Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen (avd. Folkhälsa) har en pilotstudie genomförts med syfte att belysa barns välbefinnande och lärande, och hur förskolan kan bli en resurs för att främja dessa mål, bland annat för att finna indikatorer för att utjämna skillnader mellan barn som kommer från olika socioekonomiska miljöer. Välbefinnande i den här studien relateras till aspekter av hälsa som ett medel för att uppnå de ambitionerna man har i livet men också social och kulturell hållbarhet (hållbar utveckling), vilket är en relativt ovanlig kombination i förskolesammanhang och forskning om barns lärande. En rapport från Göteborgs stad (2014) betonar följande: 1) att uppnå hälsa är en mänsklig rättighet, 2) ojämlikhet betraktas som vår generations stora utmaning och 3) att orättfärdiga skillnader kan undvikas. Dessa punkter relaterar till social hållbarhet, ett perspektiv som anger en riktning mot en möjlig framtid.

Pilotstudien baseras på en enkät. Enkäten behandlar barns välbefinnande och lärande i ett hållbarhetsperspektiv, både i förskolans verksamhet och i hemmiljön. Enkäten har gjorts i fem versioner med liknande frågor och besvarats av föräldrar, förskollärare och femåringar i 12 förskoleavdelningar i fyra kommuner i Västra Götaland samt förskolechefer och politiskt ansvariga för förskolan i dessa kommuner. Enkäten till föräldrar är den mest omfattande. Studien presenteras i en rapport:  http://hdl.handle.net/2077/42470

Finansiär: Folkhälsokommitén, Västra Götaland

Att studera och befrämja barns språkliga utveckling genom lekfulla översättningsaktiviteter (2015-ff)

Mitt senaste forskningsintresse berör hur förskolan kan erbjuda barn kraftfulla språklärande erfarenheter. Hur man stöttar barn att lära på flera språk är en pressande utmaning för samtida utbildning. I detta projekt studerar vi hur flerspråkiga barn kan stöttas i att utveckla viktiga lingvistiska och metalingvistiska insikter i och genom tvåspråkiga aktiviteter. En del av projektet är finansierad av Svenska Kulturfonden.

EDUGATE - Flerspråkig undervisning i förskolan (Multilingual teaching in early childhood education and care) (2016-2018)

Syftet med detta Erasmus+ projekte är att styrka lärarprofessionen inom vad som internationellt benämns Early Childhood Education med fokus på flerspråkighet, genom att bidra till att kvaliteten på undervisning för barn i multikulturella områden utvecklas. Detta görs genom att kartlägga flerspråkiga miljöer och utveckla nya metoder och läroplansinnehåll för barn med annat modersmål än majoritetsspråket i respektive deltagande land. Asylsökande flyktingar och migranter inkluderas. Men välbefinnande och hälsa är också relaterat till barns lärande och utveckling, därför ska projektet vara både holistiskt till sin karaktär och åldersrelevant. Konkret skall alltså forsknings- och utvecklingsarbetet resultera i utvecklandet och prövandet av olika modeller och innehåll för dessa barn som sedan ska kunna ligga till grund mer generellt för arbetet med minoritetsspråkiga barn med målsättningen att nå en socialt och kulturellt hållbar utveckling mot jämlikhet. I projektet deltar Italien, Finland, Litauen, Sverige, Tjeckien och Polen.

 


Undervisningsintressen
Jag undervisar och föreläser i Förskollärarprogrammet och i fortbildningssammanhang. Mitt undervisningsintresse berör kommunikation och lärande, förskolan som lärandemiljö, språk och flerspråkighet, lek och lekmiljöer, föräldrasamverkan, videoobservation.
 

Nyckelord
Kommunikation och interaktion i förskolan, deltagande, lärande och undervisning, språklärande, flerspråkighet, lek, förskolan som lärandemiljö,  samverkan, inskolning, delaktighet, välbefinnande, social och kulturell hållbarhet.
 

Senaste publikationer

Språkliga resurser som stöd för matematiklärande
Camilla Björklund, Anne Kultti
Undervisning i flerspråkig förskola, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Translation activities in bilingual early childhood education: Children's perspectives and teachers' scaffolding
Anne Kultti, Niklas Pramling
Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Översättningsaktiviteter i förskolan
Anne Kultti, Niklas Pramling
Undervisning i flerspråkig förskola, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Introduktion
Anne Kultti, Heidi Harju-Luukkainen
Undervisning i flerspråkig förskola, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Toys and the creation of cultural play scripts
Anne Kultti, Ingrid Pramling Samuelsson
D. Pike, C. a'Beckett, & S. Lunch (Eds.), Multidisciplinary Perspectives on Play from Early Childhood and Beyond, Dordrecht, The Netherlands, Springer, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Att synliggöra språklig karaktäristik och komplexitet i lekfulla översättningsaktiviteter
Anne Kultti, Niklas Pramling
Lisetten, Artikel i övriga tidskrifter 2016
Artikel i övriga tidskrifter

Behind the words: Children and teachers in bilingual preschool negotiating literal/figurative sense when translating the lyrics to a children’s song
Anne Kultti, Niklas Pramling
Scandinavian Journal of Educational Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Early Childhood Education for Sustainable Development in Sweden
Anne Kultti, Jonna Larsson, Eva Ärlemalm-Hagsér, Ingrid Pramling Samuelsson
In J. Siraj-Blatchford, C. Mogharreban & E. Park (Eds.), International research on Education for Sustainable Development in Early Childhood, Switzerland, Springer, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Go Edvin! Pedagogical structuring of activities to support toddler participation in an early child care programme
Anne Kultti
International Research in Early Childhood Education Journal, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 48

2017

Språkliga resurser som stöd för matematiklärande
Camilla Björklund, Anne Kultti
Undervisning i flerspråkig förskola, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Translation activities in bilingual early childhood education: Children's perspectives and teachers' scaffolding
Anne Kultti, Niklas Pramling
Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Översättningsaktiviteter i förskolan
Anne Kultti, Niklas Pramling
Undervisning i flerspråkig förskola, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Introduktion
Anne Kultti, Heidi Harju-Luukkainen
Undervisning i flerspråkig förskola, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Toys and the creation of cultural play scripts
Anne Kultti, Ingrid Pramling Samuelsson
D. Pike, C. a'Beckett, & S. Lunch (Eds.), Multidisciplinary Perspectives on Play from Early Childhood and Beyond, Dordrecht, The Netherlands, Springer, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

2016

Att synliggöra språklig karaktäristik och komplexitet i lekfulla översättningsaktiviteter
Anne Kultti, Niklas Pramling
Lisetten, Artikel i övriga tidskrifter 2016
Artikel i övriga tidskrifter

Behind the words: Children and teachers in bilingual preschool negotiating literal/figurative sense when translating the lyrics to a children’s song
Anne Kultti, Niklas Pramling
Scandinavian Journal of Educational Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Early Childhood Education for Sustainable Development in Sweden
Anne Kultti, Jonna Larsson, Eva Ärlemalm-Hagsér, Ingrid Pramling Samuelsson
In J. Siraj-Blatchford, C. Mogharreban & E. Park (Eds.), International research on Education for Sustainable Development in Early Childhood, Switzerland, Springer, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Go Edvin! Pedagogical structuring of activities to support toddler participation in an early child care programme
Anne Kultti
International Research in Early Childhood Education Journal, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 48

Sidansvarig: Malin Behnke|Sidan uppdaterades: 2015-09-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?