Till startsida
Webbkarta

Specialiseringskurser

IPKL ger följande specialiseringskurser inom Lärarprogrammet 2001 (LP01):

Specialisering: Förskola

PDG510 (OBS! Läses ihop med PDG511. Kan inte delas)
Förskolan - en arena för små barns lärande om andra, omvärlden och sig själv, grundnivå, 15 hp

Kursplan

PDG511 (OBS! Läses ihop med PDG510. Kan inte delas)
Lärande i samspel i förskolan - små barns interaktion och kommunikation, grundnivå, 15 hp

Kursplan

PDG513 Matematik i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren, 15 hp

Kursplan

PDG514
Mångkulturell pedagogik, grundnivå, 15 hp

Kursplan

PDG512
Skriftspråkslärande i förskola och förskoleklass, grundnivå, 15 hp

Kursplan

 

Specialisering: Grundskola, förskoleklass och fritid

PDG515
Fritidspedagogik för barn och unga, grundnivå, 15 hp

Kursplan

PDG518
Utomhuspedagogik, grundnivå, 15 hp

Kursplan

PDG514
Mångkulturell pedagogik, 15 hp

Kursplan

PDG510 (OBS! Läses ihop med PDG511. Kan inte delas)
Förskolan - en arena för små barns lärande om andra, omvärlden och sig själva, grundnivå, 15 hp

Kursplan

PDG511 (OBS! Läses ihop med PDG510. Kan inte delas)
Lärande i samspel i förskolan - små barns interaktion och kommunikation, grundnivå, 15 hp

Kursplan

PDG512
Skriftspråkslärande i förskola och förskoleklass, grundnivå, 15 hp

Kursplan

PDG513 Matematik i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren, 15 hp

Kursplan

 

Frågor om kurser?

Specialisering: Förskola

Eva Bergström
Telefon 031-786 2052
eva.bergstrom@ped.gu.se


Specialisering: Grundskola, förskoleklass och fritid

Gunilla Lusensky
Telefon 031-786 2158
gunilla.lusensky@ped.gu.se

Mer information om lärarutbildning

Besök Lärarutbildningsnämndens (LUN) webbplats:

www.lun.gu.se

Till sidans topp