Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kalendarium

Ledning i förskolan. Villkor och uttryck.

Tid: 2019-02-25 kl 13:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Vilken kunskap finns om ledarskap i förskolan? Flera reformer har förändrat förskolan och dess styrning på ett genomgripande sätt, som fått betydelse för hur ledningen i förskolan formas och utövas.

Föreläsare: Anders Arnqvist, professor och utbildningschef för rektorsutbildningen vid Uppsala universitet.

Förskolans yngsta barn - perspektiv på omsorg, lärande och lek

Tid: 2019-02-27 kl 15:00,

Evenemangstyp: Föreläsning

Föreläsningen vänder sig främst till aktörer inom förskollärarutbildningen såsom lokala lärarutbildare (LLU), VFU-kurslärare, VFU-koordinatorer samt kursledare och kurslärare i högskoleförlagda kurser men även till andra intresserade.

Föreläsare: Ingrid Pramling, Malin Broberg, Pernilla Lagerlöf, Camilla Björklund och Jonna Larsson

EDUGATE - Multilingual teaching in early childhood education and care

Tid: 2019-03-01 kl 09:00,

Evenemangstyp: Konferens

En-dagskonferens om EU-projektet EDUGATE, som handlar om flerspråkig undervisning i förskolan och är ett samverkansprojekt mellan Lettland, Tjeckien, Slovenien, Italien och Sverige med finansiellt stöd från Erasmus+ Programmet inom Europeiska Unionen. Konferensen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat och anmälan obligatorisk och bindande. Se evenemangslänk nedan!

Disputation Anne Solli

Tid: 2019-03-08 kl 13:00,
Plats: Pedagogen, Göteborgs universitet - BE 036, Hus B, Läroverksgatan 15

Evenemangstyp: Disputation

Anne Solli vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin avhandling med titeln Handling socio-scientific controversy: Students' reasoning through digital inquiry. Fakultetsopponent: docent Jan Alexis Nielsen, Københavns Universitet

Vektor - träning av taluppfattning för sexåringar

Tid: 2019-03-12 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Seminarium arrangerat av EMLA - Early Mathematics Learning and Awareness. Öppet för forskare och lärarutbildare med intresse för yngre barns matematiklärande.

Föreläsare: Ola Helenius, forskare och biträdande föreståndare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM)

De stora förskolepedagogikerna - skilda sätt att organisera för barns lärande och utveckling

Tid: 2019-03-13 kl 15:00,

Evenemangstyp: Föreläsning

Föreläsningen vänder sig främst till aktörer inom förskollärarutbildningen såsom lokala lärarutbildare (LLU), VFU-kurslärare, VFU-koordinatorer samt kursledare och kurslärare i högskoleförlagda kurser men även till andra intresserade.

Föreläsare: Niklas Pramling, professor, inst för pedagogik, kommunikation och lärande

Barns fysiska integritet

Tid: 2019-03-15 kl 09:00,

Evenemangstyp: Temadag

Denna temadag för förskollärarprogrammet anordnas av programrådet med programansvarig institution, institutionen för pedagogik kommunikation och lärande, och Göta studentkår utbildningsvetenskapliga sektionen. Temadagen vänder sig till alla studenter och lärare inom programmet.

Föreläsare: Christian Eidevald, Mahroo Khousravi och Josephine Pålsson.

Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egenorganiserade gemensamma aktiviteter

Tid: 2019-04-02 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Utifrån ett deltagarperspektiv undersöks barns (3-7 år) tillträde till och organisering av en imaginär aktivitet i lekhallen och en gungaktivitet på förskolegården. När barnens sätt att samspela blir annorlunda eller temat hastigt förändras bildas olika skeden; etablerande, vidmakthållande, ombildande och avslutande.

Föreläsare: Ulla Jivegård, fil. lic. i barn- och ungdomsvetenskap

Dangerous youngsters or youngsters in danger? Ensamkommande ungdomar i samhällets vård

Tid: 2019-04-05 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Live Stretmo presenterar sin följeforskningstudie som pågick under 2014 till och med 2016 där hon följt Nacka kommuns arbete med ensamkommande barn. Fokus är dagliglivet vid två HVB-hem och ungdomarna samt personalen som bodde/arbetade där. Vilka relationer som möjliggordes/omöjliggordes, tystnader kring mångfaldsfrågor samt förhandlingar i vardagen analyseras och problematiseras.

Föreläsare: Live Stretmo, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Omsorgsfull och lekfull undervisning i förskolan

Tid: 2019-04-17 kl 15:00,

Evenemangstyp: Föreläsning

Föreläsningen vänder sig främst till aktörer inom förskollärarutbildningen såsom lokala lärarutbildare (LLU), VFU-kurslärare, VFU-koordinatorer samt kursledare och kurslärare i högskoleförlagda kurser men även till andra intresserade.

Föreläsare: Mie Josefson, fil dr, Stockholms universitet

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar i förskolan

Tid: 2019-04-26 kl 13:00,

Evenemangstyp: Föreläsning

Föreläsningen vänder sig främst till aktörer inom förskollärarutbildningen såsom lokala lärarutbildare (LLU), VFU-kurslärare, VFU-koordinatorer samt kursledare och kurslärare i högskoleförlagda kurser men även till andra intresserade.

Föreläsare: Malin Nilsen, fil dr, Göteborgs universitet och Susanne Kjällander, universitetslektor, Stockholms universitet

Hållbarhet i förskolan: En översikt av forskningsresultat

Tid: 2019-05-07 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Eftersom det är svårt att ändra det man lär sig som ung är det betydelsefullt att påbörja utbildning för hållbarhet redan i förskolan.

Föreläsare: Farhana Borg, Högskolan Dalarna

Kön och välbefinnande i grundskolan

Tid: 2019-05-09 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Denna presentation fokuserar frågor som relaterar till ungdomars välbefinnande och kön i grundskolan. Presentationen baseras på resultat från en intervjustudie med elevhälsopersonal på tre olika grundskolor.

Föreläsare: Ylva Odenbring, docent i pedagogik, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Matematikundervisning i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt

Tid: 2019-05-15 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Seminarium arrangerat av EMLA - Early Mathematics Learning and Awareness. Öppet för forskare och lärarutbildare med intresse för yngre barns matematiklärande.

Föreläsare: Hanna Palmér, docent i matematikdidaktik Linnéuniversitetet.

Utvecklingspsykologiska perspektiv på förskoleåldern

Tid: 2019-05-22 kl 15:00,

Evenemangstyp: Föreläsning

Föreläsningen vänder sig främst till aktörer inom förskollärarutbildningen såsom lokala lärarutbildare (LLU), VFU-kurslärare, VFU-koordinatorer samt kursledare och kurslärare i högskoleförlagda kurser men även till andra intresserade.

Föreläsare: Niklas Pramling, professor, inst för pedagogik, kommunikation och lärande

Sidansvarig: IPKL webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2014-08-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?