Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kalendarium

Barn utforskar teknik

Tid: 2019-09-17 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

I föreläsningen berättar jag om min forskning, som riktar sig mot teknik och hur det kan arbetas med i förskolans kontext. Jag har studerat hur bygg- och konstruktionslek kan användas för att utveckla barns tekniklärande. Att bygga och konstruera t.ex. kojor, kulbanor och fordon ger många tillfällen att utforska hållfasthet, materialval och funktion. Det ger också tillfälle att diskutera tekniska processer och centrala begrepp. Något som jag även studerat är hur barns teknikkunskaper kan relateras till deras vilja och motiv att bygga och konstruera, och hur de delar med sig av sina kunskaper till andra barn.

Föreläsare: Kristina Thorshag, Malmö universitet och Göteborgs universitet

Normkritisk pedagogik

Tid: 2019-09-19 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Boken Normkritisk pedagogik presenteras och diskuteras.

Föreläsare: Lotta Björkman, Södertörns högskola, m fl.

Öppet hus lärarutbildningar

Tid: 2019-09-23 kl 16:00,
Plats: Pedagogen - B-huset, Läroverksgatan 15

Evenemangstyp: Öppet hus

Öppet hus med information om de olika lärarprogrammen.

Föreläsare: Studievägledare samt studenter som läser olika lärarutbildningar.

Erfarenheter från matematikutvecklingsprojekt i Sydafrika

Tid: 2019-09-25 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Vid seminariet kommer jag att delge erfarenheter från att ha medverkat i ett forskningsprojekt i Sydafrika. Ett projekt med syfte att utveckla matematikundervis¬ning och elevers lärande, i de lägre årskurserna. Vad lärde jag mig? Vilka utmaningar ställdes jag inför? Hur har erfarenheter från projektet varit till nytta i arbetet med forskning i en svensk kontext? Vad kan vi lära oss av att delta i forsknings- och samverkansprojekt i mer obekanta kontexter?

Föreläsare: Anna-Lena Ekdahl, Jönköping university och University of the Witwatersrand, Sydafrika

"När betongen rätar sin rygg". Ortenrörelsen och folkbildningens renässans.

Tid: 2019-09-26 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Seminarium och diskussion utifrån boken "När betongen rätar sin rygg". Ortenrörelsen och folkbildningens renässans.

Föreläsare: Ove Sernhede och Johan Söderman, båda verksamma på IPKL samt Hamid Zafar, tidigare rektor för Sjumilaskolan i Biskopsgården i Göteborg. Numera barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun.

Demokrati som en kvalitetsfråga i förskolan

Tid: 2019-09-30 kl 13:00,

Evenemangstyp: Seminarium

När vi reflekterar om demokrati i förskolan behöver flera frågor ställas: Vems demokratiperspektiv dominerar? Demokrati för vem? Hur ser kvalitet ut för olika grupper och individer?

Föreläsare: Valerie Margrain, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Dilemman i förskollärares uppdrag mot bakgrund av hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa

Tid: 2019-10-22 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Vi kommer i denna föreläsning att presentera en studie där vi identifiera problem och dilemman i förskollärares uppdrag mot bakgrund av hög sjukfrånvaro och ökad psykiska ohälsa bland förskollärare. Studien är gjord på uppdrag av Malmö stad och är baserad på intervjuer och skriftliga kvalitetsplaner.

Föreläsare: Ingegerd Tallberg Broman och Sven Persson, Malmö universitet

Sexualbrott på nätet - hur mår de barn som drabbats?

Tid: 2019-10-23 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

I takt med att antalet sexualbrott mot barn på nätet ökar krävs mer kunskap kring de barn som drabbas och hur de påverkas av att övergreppen skett online. I denna föreläsning presenteras vår forskning kring vad för internetrelaterade sexualbrott barn utsatts för, samt deras psykiska mående innan, i samband med, och efter övergreppen.

Föreläsare: Malin Joleby och Carolina Lunde, Göteborgs universitet, psykologiska institutionen.

Forskning pågår!

Tid: 2019-10-30 kl 08:00,

Evenemangstyp: Seminarium, Workshop, Konferens

Välkommen till en fortbildningskonferens för dig som arbetar inom förskola och grundskola/fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn.

Från utvecklingspsykologi till utvecklingsvetenskap

Tid: 2019-11-19 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Det utvecklingsvetenskapliga paradigmet med fokus på barns utveckling och lärande erbjuder nya möjligheter till gränsöverskridande praktiknära forskning som syftar till att beskriva, förklara och främja barns utveckling och lärande. Med exempel från interventionsstudien Hjärnvägar i förskolan illustreras värdet av detta nya perspektiv och metateori om relationella utvecklingssystem.

Föreläsare: Sofia Frankenberg, Stockholms universitet

Omdömesgill användning av social medier - fallet svensk polis

Tid: 2019-11-26 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Tidigare forskning identifierar hur sociala medier utmanar den organisatoriska styrning som formar vad som kan beskrivas som en omdömesgill kommunikation inom polisen. Vid detta seminarium diskuteras en studie om hur olika institutionella logiker formar poliserna egna uppfattningar om vad som är en omdömesgill användning av sociala medier. Studien baseras på 30 semi-strukturerade intervjuer med poliser i olika delar av Sverige och inom polisorganisationen

Föreläsare: Bertil Rolandsson, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Förskolan och skolan

Tid: 2019-11-28 kl 13:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Under de senaste 25 åren har förskolan sett stora förändringar, med debatt kring skolstartsålder, införandet av förskoleklass, läroplaner och barnomsorgspeng. Under detta seminarium diskuteras dessa förändringar med fokus på förskolans föränderliga relation till skolan och dess undervisning.

Föreläsare: Johannes Westberg, professor i pedagogik med inriktning mot de yngre åldrarna vid Örebro universitet.

Dangerous youngsters or youngsters in danger? Ensamkommande ungdomar i samhällets vård.

Tid: 2019-11-28 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Live Stretmo, forskare vid IPKL, diskuterar utifrån ett av sina aktuella forskningsprojekt: Dangerous youngsters or youngsters in danger? Ensamkommande ungdomar i samhällets vård.

Föreläsare: Live Stretmo, universitetslektor, Göteborgs universitet, IPKL

Vilan i förskolan 1910-2013: Visuella material och visuell metodologi

Tid: 2019-12-03 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Min föreläsning kommer att utgå från min avhandling om vilan i förskolan. Därmed kommer den dels att handla om själva aktiviteten vilan och dels om visuell metodologi när filmer och foton används som källor för att studera förskolevardagen. Jag kommer att tala om mina två sammanlänkade studier som avhandlingen består av. Det är en nutida videoetnografisk studie från vardagen på en småbarnsavdelning och en historisk arkivetnografiskstudie om förskolevilan.

Föreläsare: Sofia Grunditz, Stockholms universitet

Insights in the In-Service and Pre-Service Project "Children and Adults Explore Mathematics together"

Tid: 2019-12-11 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

For a long time mathematics education has not been part of pre-service education in early childhood education in Germany and some other countries. After changing curricula and educational policy a need for designing components for mathematics education in pre-service education and also in in-service education arose.

Föreläsare: Professor Christiane Benz, Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Sidansvarig: IPKL webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2014-08-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?