Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kalendarium

Lekbaserad didaktik - att vidareutveckla förskoledidaktisk teoribildning i samverkan mellan forskare och förskollärare

Tid: 2018-10-23 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Öppet seminarium inom ramen för kollegiet för didaktik och barns lärande.

Föreläsare: Göteborgs universitet: Niklas Pramling, Camilla Björklund, Anne Kultti, Pernilla Lagerlöf, Cecilia Wallerstedt, Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson och Ingrid Pramling Samuelsson Högskolan i Kristianstad: Susanne Thulin och Agneta Jonsson Linnéuniversitetet: Hanna Palmér och Maria Magnusson Deltagande förskolechefer och processledare/förskollärare

Kunskapsspridning och dialog

Tid: 2018-10-25 kl 09:00,

Evenemangstyp: Konferens

Forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa) inbjuder till kunskapsspridning och dialog.

Interacting - coordinating text understanding in a student theatre production

Tid: 2018-10-25 kl 13:00,

Evenemangstyp: Doktorandseminarium

Slutseminarium för Martin Göthberg, doktorand vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Licentiatseminarium Ulla Jivegård

Tid: 2018-10-30 kl 13:00,
Plats: Pedagogen, Göteborgs universitet - BE 036, Hus B, Läroverksgatan 15

Evenemangstyp: Licentiatseminarium

Ulla Jivegård vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin licentiatuppsats med titeln Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egenorganiserade gemensamma aktiviteter. Opponent: Filosofie doktor Eva Johansson, Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk, Högskolan Väst

Forskning pågår!

Tid: 2018-10-31 kl 08:00,

Evenemangstyp: Workshop, Konferens, Seminarium

Välkommen till en fortbildningskonferens för dig som arbetar inom förskola och grundskola/fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn.

Kollaborativa berättaraktiviteter med digitala verktyg i förskoleklassen

Tid: 2018-11-06 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Öppet seminarium inom ramen för kollegiet för didaktik och barns lärande.

Föreläsare: Ewa Skantz Åberg, FD, universitetsadjunkt, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Disputation Malin Nilsen

Tid: 2018-11-09 kl 13:00,
Plats: Pedagogen, Göteborgs universitet - BE 036, Hus B, Läroverksgatan 15

Evenemangstyp: Disputation

Malin Nilsen vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin avhandling med titeln Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan Fakultetsopponent: Professor Eva Brooks, Aalborg universitet

Quality in Danish Preschools - measured with ECERS-3

Tid: 2018-11-12 kl 10:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Välkomna till den andra av höstens två öppna föreläsningar inom seminariegruppen Policy, Kvalitet och Barns lärande/IPKL. Lektor Ph.d. Torben Næsby, University College Nordjylland, Danmark, föreläser på temat: Quality in Danish Preschools - measured with ECERS-3.

Föreläsare: Torben Næsby, PhD och lektor, University College Nordjylland, Danmark

Språkutvecklande arbetssätt på fritidshem

Tid: 2018-11-16 kl 08:30,

Evenemangstyp: Seminarium

Fritidshemmet Gladan berättar om sitt språkutvecklande arbetssätt där man låter samtalet ta plats för att öka kommunikationsförmågan och tilltron till sin egen språkliga förmåga. På fritidshemmet genomförs samtalsövningar i grupp och ger eleverna strategier för vad det innebär att samtala/diskutera och vad som förväntas av eleven i samtal/diskussion. Ex. ställa en fråga, koppla svaret/samtalet till dig själv eller det du sett, hört eller läst, delge en åsikt/uppfattning, lyssna aktivt. Man arbetar också med läs- och skrivstrategier utifrån t.ex. En läsande klass och ämnesspecifika begrepp i alla ämnen och temaområden. Vi upprättar en lathund för alla årskurser som stöd för att utveckla skrivandet av berättande texter.

Föreläsare: Fritidshemmet Gladan och Herrgårdsskolan (Lundby, Göteborg)

Övergångar mellan skolformer - med förskoleklassen i fokus

Tid: 2018-12-04 kl 14:30,

Evenemangstyp: Seminarium

I det nya avsnittet i Lgr 11 förtydligas förskoleklassens uppdrag. Men vad händer med förskoleklassen och vilka konsekvenser får den nya läroplanen i praktiken? I projektet ¿Förskoleklassen i en brytningstid¿ studeras förskoleklassens undervisning och pedagogiska position i utbildningssystemet. Fokus ligger på det förtydligade undervisningsuppdraget samt den obligatoriska förskoleklassen, vad detta kan komma att innebära för likvärdigheten, kontinuiteten och progressionen i undervisningen och hur det kan relateras barns övergångar mellan förskola, fritidshem och skola.

Föreläsare: Helena Ackesjö, docent, Linnéuniversitetet

Fem studier inom kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande

Tid: 2018-12-04 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Öppet seminarium inom ramen för kollegiet för didaktik och barns lärande. Fem licentiander från forskarskolan FoRFa (Forskarskola i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande) som berättar om sina studier.

Fritidshemmets roll i utbildningssystem och samhälle: En frivillig men pliktfylld institution?

Tid: 2018-12-14 kl 08:30,

Evenemangstyp: Seminarium

Fritidshemmets uppdrag handlar idag om att bedriva läroplansstyrd utbildning. Samtidigt finns ingen lagstadgad skyldighet för barn att delta och det vilar inga kunskapskrav på det enskilda barnet. Detta innebär att fritidshemmet i sin organisering ständigt behöver hantera statliga fostrans- och utbildningsambitioner på samma gång som valfrihetens och medbestämmandets ideal är påtagligt och ofrånkomligt. Med avstamp i detta belyser och problematiserar föreläsningen hur fritidshemmets verksamhet iscensätts och legitimeras i utbildningspolitik och professionell praktik i vår samtid.

Föreläsare: Linnéa Holmberg, Fil.Dr, Stockholms universitet

Sidansvarig: IPKL webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2014-08-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?