Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

16 forskare fick del av Fortes stora utlysning

Nyhet: 2017-10-06

16 forskare vid Göteborgs universitet fick gehör för sina ansökningar till Forte. I utlysningen fördelades totalt drygt 300 miljoner kronor till 89 forskningsprojekt inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Dessutom gav Forte tolv postdoktor-bidrag.

Eva M Andersson, överläkare och forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin, får 2,8 miljoner kronor för att undersöka om kadmium är en riskfaktor för bröstcancer.

Ulf Axberg, universitetslektor vid den psykologiska institutionen, får strax över tre miljoner till sitt projekt om användbarhet av en strukturerad risk-/skyddsintervju inom socialtjänsten för barn som utsatts för eller bevittnat våld i sin familj.

Leif Denti, universitetslektor vid den psykologiska institutionen, får 3,8 miljoner kronor i juniorbidrag. Leif ska undersöka arbetsmiljön i skolan och hur den påverkar lärarnas kognition, kollegialitet, innovationsbeteenden och stress.

Marie Eneman, universitetslektor vid institutionen för tillämpad informationsteknologi, får drygt 3,3 miljoner kronor till en studie om den svenska polisen, med fokus på kameraövervakad yrkesutövning och ansvarskrävande.

Peter Esaiasson, professor vid den statsvetenskapliga institutionen, får 3,5 miljoner kronor till sitt projekt om en web-baserad surveypanel

Andreas Fors, forskarassistent vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, får 1,6 miljoner kronor i postdoktorbidrag. Han ska undersöka om ett nytt verktyg för att hjälpa människor med stressreaktion eller utmattningssyndrom. Verktyget är en digital personcentrerad hälsoplan, som skapas i samarbete mellan den sjukskrivne och den vårdansvarige. Under projektet ska Andreas undersöka om den digitala hälsoplanen är en kostnadseffektiv metod för att öka återgång i arbete, minska återinsjuknande och öka självtillit.

Kajsa Henning Abrahamsson, docent vid institutionen för odontologi, får ett projektbidrag på nära tre miljoner. Hennes projekt, som har en beteendevetenskaplig ansats, handlar om en individanpassad undervisningsmodell med målet att öka ungdomars motivation till att sköta sin munhygien bättre.

Birgitta Jansson, universitetslektor vid institutionen för socialt arbete, får drygt 3,8 mijoner kronor till sitt projekt, som handlar om utvecklingen av fattigdom i den arbetande befolkningen i Sverige de senaste trettio åren.

Ylva Odenbring, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, får drygt 3,5 miljoner kronor i projektbidrag till sin forskning om elevers perspektiv på våld, trakasserier och kränkningar.

Mikael Persson, universitetslektor vid den statsvetenskapliga institutionen, får 4,8 miljoner kronor i juniorbidrag från Forte. projekt handlar om politisk ojämlikhet i europeiska välfärdssystem

Leo Stockfelt, ST-läkare och disputerad forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin, får ett projektbidrag på drygt 1,5 miljoner. Han forskar om hälsoeffekter av luftföroreningar och andra miljöfaktorer, och projektet handlar om hur trafikbuller och luftföroreningar är kopplat till hjärt-kärlsjukdomar.

Ulf Strömberg, gästprofessor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid institutionen för medicin, får 3,7 miljoner kronor till sitt projekt, med titeln ”Nya statistiska ansatser för att bedöma betydelsen av selektion och variation i befolkningsbaserade kohort- och screeningundersökningar”.

Alexander Styhre, professor vid den företagsekonomiska institutionen, får 3,2 miljoner kronor till sitt projekt, som handlar om dataspelsbranschen, och den betydelse som självständiga spelutvecklare har för kreativiteten och arbetsförhållandena inom branschen.

Maria Wallin, läkare och disputerad forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin, får ett projektbidrag på nära tre miljoner kronor. Hon undersöker hur exponering för kadmium ökar risken för frakturer – både mekanismer och riskstorlek.

Anna Winkvist, professor i näringslära vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, får drygt tre miljoner till sitt projekt, som är en randomiserad kontrollerad så kallad efficacy-studie. Studien ska undersöka om anti-inflammatorisk kost kan minska sjukdomsaktiviteten, förbättra livskvaliteten och sänka kostnader vid reumatoid artrit.

Klara Öberg, institutionen för globala studier, ingår i en forskargrupp som studerar de utmaningar som globaliseringen ställer oss inför i form av både ökad transnationell mobilitet och ökad mångfald i samhällen. Hon får nu 1,6 miljoner kronor i postdoktorbidrag till sitt projekt ”Utanför den oreglerade arbetsmarknaden – strategier och överlevnad”.

Läs hela listan:

Projektbidrag, Juniorforskarbidrag och Postdokbidrag 2017

AV:

Artikeln publicerades först på: medarbetarportalen.gu.se

Sidansvarig: Malin Behnke|Sidan uppdaterades: 2010-06-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?