Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Nils Hammarén

Senior lecturer

Nils Hammarén
Senior lecturer
nils.hammaren@gu.se
+46 31 786 2094

Room number: Pedagogen B Åsikten
Postal Address: Box 300, 40530 Göteborg
Visiting Address: Läroverksgatan 15 , 41120 Göteborg


Department of Education, Communication and Learning (More Information)
Box 300
405 30 Göteborg
Fax: +46 31 786 2391
Visiting Address: Läroverksgatan 15 , 411 20 Göteborg

Latest publications

The Transformation of Homosociality
Nils Hammarén, Thomas Johansson
Routledge International Handbook of Masculinity Studies. Lucas Gottzén, Ulf Mellström, Tamara Shefer (red.), London and New York, Routledge, Chapter in book 2019
Chapter in book

What Is the Most Violent Thing to Do? Mapping the Definitions and Complexities of Violence
Nils Hammarén
Policing Schools: School Violence and the Juridification of Youth. Lunneblad J. (red.), Cham, Springer, Chapter in book 2019
Chapter in book

Playing with family:#11;Age-coded Heteronormativity in Early Childhood Education
Lena Sotevik, Nils Hammarén, Anette Hellman
RECE Conference (Reconceptualizing Early Childhood Education), Copenhagen, 14 –18 October., Conference paper 2018
Conference paper

Interkulturalitetens dilemma. Interkulturella perspektiv som medvetenhet eller situationsbunden förhandling?
Nils Hammarén, Johannes Lunneblad
Nejadmehr, R. (red.) Interkulturell dialog: teori och praktik. Forskningsrådet för interkulturell dialog., NordienT, Chapter in book 2018
Chapter in book

Från invandrarkunskap till hemkultur. Interkulturell pedagogik i svensk utbildning.
Nils Hammarén, Johannes Lunneblad
Barn- och ungdomsvetenskap. Grundläggande perspektiv., Stockholm, Liber, Chapter in book 2018
Chapter in book

Arvet efter Birmingham. Den post-subkulturella vändningen och utanförskapets platser
Jan Gustafsson, Nils Hammarén, Johannes Lunneblad
LÅT ALLA STENAR RULLA, Lärande, estetik, samhälle. En vänbok till Ove Sernhede. Johan Söderman & Thomas Johansson (RED.), Göteborg, Daidalos, Chapter in book 2016
Chapter in book

Showing 21 - 30 of 63

2014

2013

Homosociality - In between power and intimacy
Nils Hammarén, Thomas Johansson
Gender and Education Biennial conference, 2013, Compelling diversities, educational intersections: Policy, Practice, Parity, Conference paper 2013
Conference paper

Inre och yttre resor. Segregation, urbana vägval och ungdomars studieplaner
Thomas Johansson, Nils Hammarén
Skolan och ojämlikhetens urbana geografi. Om skolan, staden och valfrihet. Redaktörer Bunar, Nihad och Sernhede, Ove, Göteborg, Daidalos, Chapter in book 2013
Chapter in book

2011

Living on the edge. Young adult immigrants strategies to handle labour exclusion
Nils Hammarén, Thomas Johansson
Programme Book, ESA 10th Conference, Geneva 7-10 september 2011, Conference paper 2011
Conference paper

Margins and centres - The voices of young migrants in Europe
Katrine Fangen, Nils Hammarén, Thomas Johansson
Young Migrants. Exclusion and Belonging in Europe, London, Palgrave MacMillan, Chapter in book 2011
Chapter in book

Presentation of an analytical framework
Katrine Fangen, Nils Hammarén, Thomas Johansson
Young Migrants. Exclusion and Belonging in Europe, London, Palgrave MacMillan, Chapter in book 2011
Chapter in book

Young Migrants. Exclusion and Belonging in Europe
Katrine Fangen, Thomas Johansson, Nils Hammarén
London, Palgrave MacMillan, Edited book 2011
Edited book

I vithetens skugga
Nils Hammarén, Thomas Johansson
Invandrare & minoriteter, Magazine article 2011
Magazine article

2010

Identitet
Nils Hammarén, Thomas Johansson
Köpenhamn, Samfundslitteratur, Book 2010
Book

Showing 21 - 30 of 63

Page Manager: IPKL webbredaktion|Last update: 9/4/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?