Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Nils Hammarén

Senior lecturer

Nils Hammarén
Senior lecturer
nils.hammaren@gu.se
+46 31 786 2094

Room number: Pedagogen B Åsikten
Postal Address: Box 300, 40530 Göteborg
Visiting Address: Läroverksgatan 15 , 41120 Göteborg


Department of Education, Communication and Learning (More Information)
Box 300
405 30 Göteborg
Fax: +46 31 786 2391
Visiting Address: Läroverksgatan 15 , 411 20 Göteborg

Latest publications

The Transformation of Homosociality
Nils Hammarén, Thomas Johansson
Routledge International Handbook of Masculinity Studies. Lucas Gottzén, Ulf Mellström, Tamara Shefer (red.), London and New York, Routledge, Chapter in book 2019
Chapter in book

What Is the Most Violent Thing to Do? Mapping the Definitions and Complexities of Violence
Nils Hammarén
Policing Schools: School Violence and the Juridification of Youth. Lunneblad J. (red.), Cham, Springer, Chapter in book 2019
Chapter in book

Playing with family:#11;Age-coded Heteronormativity in Early Childhood Education
Lena Sotevik, Nils Hammarén, Anette Hellman
RECE Conference (Reconceptualizing Early Childhood Education), Copenhagen, 14 –18 October., Conference paper 2018
Conference paper

Interkulturalitetens dilemma. Interkulturella perspektiv som medvetenhet eller situationsbunden förhandling?
Nils Hammarén, Johannes Lunneblad
Nejadmehr, R. (red.) Interkulturell dialog: teori och praktik. Forskningsrådet för interkulturell dialog., NordienT, Chapter in book 2018
Chapter in book

Från invandrarkunskap till hemkultur. Interkulturell pedagogik i svensk utbildning.
Nils Hammarén, Johannes Lunneblad
Barn- och ungdomsvetenskap. Grundläggande perspektiv., Stockholm, Liber, Chapter in book 2018
Chapter in book

Arvet efter Birmingham. Den post-subkulturella vändningen och utanförskapets platser
Jan Gustafsson, Nils Hammarén, Johannes Lunneblad
LÅT ALLA STENAR RULLA, Lärande, estetik, samhälle. En vänbok till Ove Sernhede. Johan Söderman & Thomas Johansson (RED.), Göteborg, Daidalos, Chapter in book 2016
Chapter in book

Showing 41 - 50 of 63

2007

Pornotopia. Theoretical Considerations and Young Pornographers
Nils Hammarén, Thomas Johansson
Knudsen, S-V, Löfgren-Mårtensson, L & Månsson, S-A - Generation P? Youth, Gender and Pornography, Copenhagen, Danish School of Education Press, Chapter in book 2007
Chapter in book

Identitet. Vilka är du?
Nils Hammarén, Thomas Johansson
Stockholm, Natur och Kultur, Textbook 2007
Textbook

Förorten, unga män och identitet
Nils Hammarén
Tema sexualiteter - ungdomsmottagningskonferens, Conference contribution 2007
Conference contribution

Gender Order or Disorder? Youth and Sexuality in Late Modernity.
Nils Hammarén, Thomas Johansson
The Transformation of Sexuality. Gender and Identity in Contemporary Youth Culture., Hampshire, Ashgate, Chapter in book 2007
Chapter in book

Hegemonic Masculinity and Pornography. Young People´s Attitudes Toward and Relations to Pornography
Nils Hammarén, Thomas Johansson
The Transformation of Sexuality. Gender and Identity in Contemporary Youth Culture., Hampshire, Ashgate, Chapter in book 2007
Chapter in book

2006

Välkommen till förorten! Unga maskuliniteter och sexualitet
Nils Hammarén
Konferensen Manligheter i förändringens tid, Conference contribution 2006
Conference contribution

Genus, makt och pornografi - ungdomars attityder och förhållningssätt till pornografi
Thomas Johansson, Nils Hammarén
Koll på porr - skilda röster om sex, pornografi, medier och unga, Stockholm, Medierådet - Utbildnings- och kulturdepartemenetet, Chapter in book 2006
Chapter in book

Showing 41 - 50 of 63

Page Manager: IPKL webbredaktion|Last update: 9/4/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?