Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Undervisning i förskola - ett rhizomatiskt lärande och/eller ett fokus på lärandets objekt?

Seminar open to the public

Seminarium inom ramen för Kollegiet för didaktik och barns lärande.

Sedan undervisning lyftes in i skollagen 2011 har det diskuterats vad det betyder för förskolan, med en oro att begreppet kan göra verksamheten mer "skollik". Alla i arbetslaget ska arbeta med utveckling och lärande men det är endast förskollärare som får bedriva undervisning. Eftersom det inte anges vad som kännetecknar undervisning i förskolan, mer än att det är "målstyrda processer", blir gränsdragningen för vem som får göra vad och vad som specifikt är undervisning svår.

I seminariet diskuteras undervisning i relation till förskolans traditionella arbete med lek, lärande och omsorg, och vad som händer när vi allt mer pratar om (formaliserat) lärande, utifrån olika teoretiska och filosofiska utgångspunkter. Där olika lärandeteorier och kunskapssyner drar undervisningsbegreppet i olika riktningar och fyller det med olika innebörder. Exempelvis utifrån ett s k rhizomatiskt lärande, som bygger på en filosofisk förståelse av lärande som något som görs tillsammans och som inte helt enkelt kan styras eller mätas, och ett arbete där lärandets objekt är centralt, med fokus på ett förväntat lärande, liksom hur detta lärande samspelar med lek, omsorg, barns delaktighet och inflytande.

Lecturer: Christian Eidevald, Lektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Date: 2/28/2017

Time: 3:00 PM

Categories: Childhood Studies Unit

Organizer: Kollegiet för didaktik och barns lärande

Location: Pedagogen, hus B, Läroverksgatan 15, lokal BE014

Event URL: Read more about Undervisning i förskola - ett rhizomatiskt lärande och/eller ett fokus på lärandets objekt?

Contact person: Malin Nilsen

Shortcuts

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 6/17/2010
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?