Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Dilemman i förskollärares uppdrag mot bakgrund av hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa

Research profile seminar

Vi kommer i denna föreläsning att presentera en studie där vi identifiera problem och dilemman i förskollärares uppdrag mot bakgrund av hög sjukfrånvaro och ökad psykiska ohälsa bland förskollärare. Studien är gjord på uppdrag av Malmö stad och är baserad på intervjuer och skriftliga kvalitetsplaner.

Fyra nyckelteman identifierades: uppdragets gränslöshet och förskollärares lojalitet, förskollärares ansvar och ledarskap, bristen på kontroll och behovet av samsyn. För att fördjupa vår förståelse av vad som kan utgöra bakgrundsfaktorer till hög sjukfrånvaro och psykisk ohälsa bland förskollärare relaterar vi resultaten till statistik, utredningar och forskning. Vi presenterar också förslag på åtgärder relaterade till dessa problem och dilemman och diskuterar förskollärares uppdrag i perspektiv av reformer, villkor och förutsättningar. Vår teoretiska utgångspunkt utgörs av begreppet plats (space). "Platsen", i detta fall "förskolan" ses som en komplex social konstruktion, och vi uppmärksammar spänningsförhållande mellan den föreställda planerade platsen förskola, och den levda platsen, vilket vi ser som ett sammanhang för professionsdilemma. Rapporten finns att hämta på: https://muep.mau.se/handle/2043/27944

Seminariet är öppet för allmänheten och ingen föranmälan krävs.

Lecturer: Ingegerd Tallberg Broman och Sven Persson, Malmö universitet

Date: 10/22/2019

Time: 3:00 PM - 4:30 PM

Categories: Education and Didactics , Childhood Studies Unit

Organizer: Kollegiet för didaktik och barns lärande, IPKL

Location: Pedagogen, hus A, Västra Hamngatan 25, lokal: Kjell Härnqvistsalen (AK2 155)

Event URL: Read more about Dilemman i förskollärares uppdrag mot bakgrund av hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa

Contact person: Malin Nilsen

More information

Page Manager: IPKL webbredaktion|Last update: 6/17/2010
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?