Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Problemlösning och elevgenererade problem i en förskoleklass

Research profile seminar

Vad är ett problem och vilka problem hittar elever själva på? Nyvunna forskningsresultat från en italiensk studie (DiMartino, 2019) visar att positiva attityder till problemlösning förändras till negativa under de tidiga skolåren.

Det är med utgångspunkt i detta som Rimma Nyman tar upp frågan om problemlösning med elever i en svensk förskoleklass. Samtalet utmynnar i elevgenererade problem och olika lösningar på ett problem i en elevnära kontext. Under seminariet presenterar hon dessa problem och lösningar, samt diskuterar uppslag för undervisning genom problemlösning och fortsatt forskning om problemlösning som mål och medel.

Lecturer: FD Rimma Nyman är univeritetslektor i pedagogiskt arbete och har ett särskilt intresse för matematikdidaktik, vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP)

Date: 4/28/2020

Time: 3:00 PM - 4:30 PM

Categories: Education and Didactics , Childhood Studies Unit

Organizer: EMLA/IPKL

Location: Pedagogen, hus B, Läroverksgatan 15, lokal: B2 214

Event URL: Read more about Problemlösning och elevgenererade problem i en förskoleklass

Contact person: Camilla Björklund

More information

Page Manager: IPKL webbredaktion|Last update: 6/17/2010
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?