Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förskolors dokumentationsdilemman

Research profile seminar

Idag hörs allt fler röster från förskolans personal att de fått nog, de vill vara med barnen, inte ägna sin tid åt dokumentation och administration.

I föreläsningen problematiserar Ann-Charlotte Lindgren några av de motsättningar som kan uppstå i uppdraget med att dokumentera de yngsta barnens lärande i relation till en bedömning av förskolans kvalitet. Utgångspunkten är en studie som är genomförd i två mångkulturella förskolor. Med stöd i verksamhetsteori beskrivs hur dilemman som uppstår i och genom arbetet med dokumentation och utvärdering kan förstås systemiskt utifrån förskolans kulturhistoriska traditioner.

Lecturer: Ann-Charlotte Lindgren, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, universitetsadjunkt och programledare för förskollärarprogrammet

Date: 1/28/2020

Time: 3:00 PM - 4:30 PM

Categories: Childhood Studies Unit, Education and Didactics

Organizer: Kollegiet för didaktik och barns lärande, IPKL

Location: Pedagogen, hus B, Läroverksgatan 15, lokal: BE 014

Event URL: Read more about Förskolors dokumentationsdilemman

Contact person: Malin Nilsen

More information

Page Manager: IPKL webbredaktion|Last update: 6/17/2010
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?