Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kommunikation i förskolan: Förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap

Research profile seminar

Varför vill inte förskolechefen att personalen använder ordet kram i veckobreven? Varför duckar föräldrarna under en tvättlina som löper genom förskolans hall? Och varför befarar personalen att kommunens nya, obligatoriska lärplattform ska försvåra, snarare än underlätta, kommunikationsarbetet?

I min doktorsavhandling i medie- och kommunikationsvetenskap har jag studerat förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett medielandskap under förändring. Jag talar om ett kommunikationsarbete som ingår i arbetet i förskolor, men som sällan uppmärksammas eller ges tid och resurser. Under min presentation kommer jag att beskriva och diskutera den medierade kommunikationens betydelse för förskolans identitet och legitimitet, liksom för personalens vilja att uppfattas som professionella. Förskolornas kommunikation, menar jag, fungerar som utrymmen för förhandlingar och gränsdragningar, där ansvar förmedlas och normer upprättas. Kommunikationen med vårdnadshavare är därför en fråga om såväl professionalisering som arbetsmiljö och likvärdighet.

Lecturer: Linn Eckeskog, institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

Date: 2/25/2020

Time: 3:00 PM - 4:30 PM

Categories: Childhood Studies Unit, Education and Didactics

Organizer: Kollegiet för didaktik och barns lärande, IPKL

Location: Pedagogen, hus B, Läroverksgatan 15, lokal: BE 014

Event URL: Read more about Kommunikation i förskolan: Förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap

Contact person: Malin Nilsen

More information

Page Manager: IPKL webbredaktion|Last update: 6/17/2010
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?