Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Med kroppen som illustration

Research profile seminar

En bild säger mer än tusen ord- eller hur är det egentligen? Är det så att säga "lättare" att lära sig något om man samtidigt har tillgång till en bild?

I förskolan behandlas ofta naturvetenskapligt innehåll med hjälp av just bilder eller andra illustrationer såsom modeller, experiment, rörelse, fantasilek osv, vilket förutsätts ge barn möjlighet att få uppleva, upptäcka, uttrycka och lära naturvetenskap med hela kroppen och alla sinnen. Ibland görs detta dock utan att barnen får någon ytterligare förklaring som kopplar ihop aktiviteten med det ibland ganska komplicerade naturvetenskapliga innehåll som står i fokus. Barnen förväntas då att självständigt lägga märke till det som illustrationerna vill visa. Finns det en föreställning om att sinnliga, kroppsbaserade, roliga och fantasieggande inslag i sig gör att något komplicerat blir enklare att både bli intresserad av och att skapa sig en mening om? Under detta seminarium diskuteras illustrationer i förskolans undervisning med ett särskilt fokus på sådana där vi tar kroppen som hjälp för att illustrera naturvetenskapliga begrepp och fenomen.

Lecturer: Anneli Bergnell, Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning, Högskolan i Borås

Date: 4/28/2020

Time: 3:00 PM - 4:30 PM

Categories: Education and Didactics , Childhood Studies Unit

Organizer: Kollegiet för didaktik och barns lärande, IPKL

Event URL: Read more about Med kroppen som illustration

Contact person: Malin Nilsen

More information

Page Manager: IPKL webbredaktion|Last update: 6/17/2010
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?