Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Lärande och IT

Lärande och IT arbetar med forskning, undervisning, fortbildning och samverkan. I centrum står frågor om de villkor IT kan erbjuda för utbildning och lärande. Vidare behandlas frågor kring hur digitalisering och tillgång till information omdanar förutsättningarna för skola och utbildning och vad detta betyder för vår syn på lärande och kunskap. Ett av gruppens centrala mål är att genom ett kritiskt förhållningssätt erbjuda en forskningsförankrad syn på digitala teknologiers relation till lärande inom en rad olika kunskapsdomäner. Arbetet behandlar både de möjligheter och de dilemman för organisering av lärande och utbildning som den digitala tekniken kan leda till.

Väletablerade forskningsintressen är nya former av medieanvändning i utbildning och samhälle så som datorspel, sociala media och nätbaserat lärande, liksom hur digitala teknologier ändrar förutsättningarna för utveckling av professionell kompetens. Forskningsintressena innefattar såväl analytiska ansatser som avancerad metodutveckling och design av teknologier för lärande. Gruppen är också drivande inom en videolabbverksamhet.

Särskilda prioriteringar för gruppen är att följa och påverka samhälls- och skoldebatter om Lärande och IT-frågor, fördjupa vår samverkan med olika delar av universitet, samt rekrytera fler till området och vår egen utbildnings- och forskningsverksamhet (se aktuella utlysningar).

Teman inom Lärande och IT

Området består av fyra teman med forskningsgrupper som är orienterade mot digitala teknologier i förskola och skola, fritid och civilsamhälle, högre utbildning och arbetsliv.

Digitala teknologier i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan

Detta temaområde inkluderar forskning, undervisning, fortbildning och samverkan kring de förändrade villkor för utbildning och lärande som den digitala tekniken medför. Vidare berörs frågor kring hur digitalisering och tillgång till information förändrar villkoren för skola och utbildning och vad detta betyder för vår syn på lärande och kunskap. Såväl forskningsprojekt som undervisning som bedrivs inom detta temaområde behandlar de nya möjligheter men även dilemman som den digitala tekniken kan leda till för organisering av lärande och utbildning. Lärplattformar, sociala medier, simuleringar, spel och digitala redskap inom en rad olika sammanhang i skolan kan exemplifiera bredden inom temaområdet.

Med utgångspunkt i att en ökande övergång till digitala teknologier är ett avgörande språng in i förändrade sätt att läsa, skriva, räkna, lära sig språk och umgås med information, studeras barns och elevers användning av och lärande med digitala tekniker. En viktig målsättning med den empiriska forskningen från förskolenivå till gymnasienivå är att erbjuda en reflekterad syn på digitala teknologiers relation till lärande inom olika utbildningssammanhang.

Digitala teknologier i fritidsliv och civilsamhälle

Inom detta temaområde bedrivs forskning, undervisning och samverkan kring lärandets villkor i ett digitaliserat fritidsliv och civilsamhälle. Verksamheten här behandlar konsekvenserna av nya media för lärande och kommunikation utanför näringsliv och offentlig sektor.

I flera forskningsprojekt och kurser behandlas frågor som kommunikation i virtuella världar, språk och lärande i sociala media, digitala i resurser i barn och ungdomars fritids- och föreningsliv, mobil teknikanvändning i det offentliga rummet, spelkulturen som lärmiljö och datorspel som representationsform. Centralt för dessa verksamheter är ett intresse för olika informella lärprocesser i människors medievardag, vilka konsekvenser en digital fritid har för kunskapsbildning och vilka potentiella tillämpningar människors sätt att kommunicera, spela och organisera sig utanför formella organisationer kan ha i utbildningssektorer.

Det vetenskapliga arbetet kring dessa frågor genomsyras av ett nyanserat och kritiskt förhållningssätt. Ett mål för verksamheten är att bidra med grundlig kunskap kring frågor som behärskas av populistiska föreställningar och kommersialiserad argumentation.

Teknologi och kunskapsförändringar i högre utbildning

Temaområdet för högre utbildning omfattar kurser, forskning och samverkan inom områden som högskolepedagogik, lärande, ny teknologi och professionsutbildning. Ett specifikt intresse är kunskapsfrågor, hur kunskaper förändras och omvandlar organiseringen av högskoleutbildningar och professionsområden. Vi intresserar oss också för hur ny teknologi på olika sätt griper in i utbildningar – i undervisningssituationer, i utbildningsupplägg och inriktningar på t ex professionsutbildningar och genom nya omvärldskrav på högre utbildning.

Flera forskningsprojekt intresserar sig för hur teknologier för visualisering och simuleringar både kan utmana, förbättra och motverka risker inom områden som hälsa, transport och design. Forskningen omfattar också hur organiseringen och styrningen av svenska, europeiska och internationella högskolesystem relaterar till varandra. Vi bedriver kurser på avancerad och forskningsnivå inom området för högre utbildning och för grupper som universitetslärare och studerande i pedagogik och IT och lärande-området.

Ett övergripande mål för verksamheten är att synliggöra relationen mellan vetenskap och utbildning, och hur utbildningsverksamheter kan ta stöd av pedagogiska frågeställningar, pedagogisk forskning, och beprövad erfarenhet för att utvecklas. Temaområdet kan på det sättet bidra med en fördjupad förståelse av såväl innebörderna av pågående högskoleförändringar som hur pedagogiska frågor kan bidra till att problematisera och utveckla verksamheter.

Profession, kunskap och innovation

Övergången till ett postindustriellt samhälle innebär omfattande omvandlingar av arbetslivet. Temaområdet profession, kunskap och innovation adresserar effekterna av denna omvandling. Dagens arbetsmarknad präglas av förändring och ett behov av kontinuerlig fortbildning. Medicin och andra komplexa yrkesområden är allt mer beroende av tekniska lösningar. En konsekvens av den snabba tekniska utvecklingen är att villkoren för yrkesutövning kontinuerligt omskapas.

Forskningen inom området syftar till att främja förståelsen av detta förhållande – det vill säga relationen mellan teknisk innovation och utvecklingen av kompetens.

Kontakta oss

Annika Lantz-Andersson, professor
e-post: annika.lantz-andersson@ped.gu.se

Åsa Mäkitalo, professor
e-post: asa.makitalo@gu.se

Följ vår blogg

Lärande och IT:s blogg:

http://lit.blogg.gu.se/

Se också

Sidansvarig: IPKL webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2019-08-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?