Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

COALA

Ett europeiskt språkfrämjande projekt

2003-10-01--2006-09-30

Ingrid Pramling Samuelsson and Anne Kultti
Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet

Finanserat av Comenius In English

Det treåriga EU-projektet "Coala – Communication and language promotion in training pre-school teachers", inom Comenius 2.1 (Training and further education of school personnel), med samma namn, har tagit på sig uppgiften att främja och förbättra förskollärares och lärarutbildares förmåga att kommunicera interkulturellt.

Namnkunniga forskare från Göteborgs universitet och Maltas universitet, välkända låg- och mellanstadielärare i främmande språk från Burgos och Breslaus universitet samt lärare från Cologne Archiepiscopal Vocational College och Stolberg vocational college kommer att utveckla certifierbara didaktiska moduler för förskollärarutbildning och fortbildning genom att ge så kallade ¿poäng¿-kurser, som kan liknas vid European Credit Transfer System (ECTS), ett nytt poängsystem som hela Europas universitet och högskolor strävar mot.
Genomskinligheten och öppenheten – som skulle kunna utgöra avgörande faktorer i den enhetliga certifieringen av de utvalda utbildningsmodulerna i respektive land – har säkerställts genom att man valt partners i så olika länder som Sverige och Malta, Tyskland och Spanien, och genom att hänsyn tagits till de olika utbildningssystemen inom Europa.

Projektets bakgrund

De globaliserings- och migrationseffekter som orsakats av krig och ekonomiska umbäranden blir allt tydligare i dagens Europa. Familjer lämnar sina fäderneländer för att kunna ge sina barn en mera lovande framtid i ett Eu-land. Förskolans läroplaner är dåligt rustade för att möta de krav som uppstår i och med denna utveckling.
Sverige och Tyskland har tvingats att brottas med dessa problem i över 30 år och nu måste även Malta och Spanien ge sig i kast med problemet, vilket medför ett ökat krav på utbildning och ett behov av att integrera barnen till föräldrar med annat språk och annan kultur.

Innovation

Den innovativa aspekten i detta projekt är målet att skapa en transnationell struktur för poängöverföring som möjliggör för förskollärare och lärarutbildare inom förskollärarutbildningar och fortbildningar att visa att de är vetgiriga deltagare i barns utbildning på nationell och internationell nivå och som utvecklar nya kontexter genom att erbjuda barn legitimerat och hållbart kunnande. Detta ställer stora krav på personliga förmågor både hos de förskollärare som är under utbildning eller fortbildning, men också på deras lärarutbildare. Inte minst krävs en villighet att vara öppen för nya insikter och att överskrida och vidga sina inre personliga gränser.

Pedagogiska och didaktiska ansatser och koncept
Först och främst kräver förvärvandet av interkulturella färdigheter personlig utveckling inom alla områden som är relevanta inom undervisning. Detta inkluderar självmedvetenhet, ifrågasättande av egna tankemönster, respekt för andra person- och gruppidentiteter och förmåga att delta i en dialog som överskrider det kulturspecifika. Detta är egenskaper som inte kan förvärvas bara genom att skaffa sig kunskaper, utan endast genom en fast grund i samtliga utbildningsfaser relaterade till såväl specialämnen som till interdisciplinära områden.
Baserat på de olika utbildningskoncepten i de aktuella länderna kommer projektets deltagare i huvudsak att fokusera på följande områden:
Sverige och Tyskland koncentrerar sig på att förbättra respektive lands nationella språk (svenska resp. tyska för barn med annat modersmål). Malta, Polen och Spanien fokuserar på att förbättra tillägnandet av ett andraspråk (engelska och tyska). Fokus, både när det gäller förbättring av det nationella språket och tillägnandet av ett andraspråk, ligger på att utvidga förskollärarnas och deras lärarutbildares medvetenhet om vilka situationer som lämpar sig gör att stödja tvåspråkigheten hos barn och på vilket sätt. Vidare syftar projektet till att konkretisera sambandet mellan uppfattningsförmåga och språk och betona vikten av det första språket när det gäller identitetsutveckling och tillägnandet av ett andra språk.
I fullföljandet av dessa mål blir barnens behov, intressen och styrkor av central vikt. Samarbetet med föräldrarna, genomförandet av de dagliga rutinerna utgör ytterligare språkfrämjande tillfällen. Det övergripande målet är dock att integrera språkfrämjandet i allmänna riktlinjer för utbildningsinstitutioner.

Inledande aktiviteter

I december 2003 träffades professorer och lärare från fem europeiska deltagarländer, under samordning och ledning av ett av EU:s regionala kontor i Köln ,för att diskutera hur förvärvandet av interkulturella färdigheter och stöd till migrationsbarn kan bli integrerade i läroplaner för förskollärarutbildningar och fortbildningar.
Inledningsvis enades man om aspekter relaterade till en hållbar utveckling av interkulturell kommunikation för de tre målgrupperna, dvs. förskollärarstuderande, verksamma förskollärare och deras lärarutbildare. De närvarande deltagarna kom överens om utvecklingen av pilot-utbildnings- och fortbildningsmoduler som sträcker sig från några få timmars tid upp till flera månader, med en parallell utvärdering utförd av en expertgrupp från Holland, Österrike och Tyskland. Deltagarna i projektet har träffats ytterligare en gång i år, i maj 2004 i Burgos.

Framtidsperspektiv

Vid nästa projektmöte, i november 2004 i Göteborg, där utvecklingen av modulerna kommer att samordnas. I och med detta läggs betoningen på utvecklingen och harmoniseringen av de didaktiska koncepten för den individuella utbildningens moduler mot bakgrund av certifierbara "best-practice"-metoder.
Sverige har påbörjat sin första kurs med verksamma förskollärare och lärarutbildare. Svensk koordinator är Ingrid Pramling Samuelsson. I projektet arbetar också Anne Kultti.

SNABBVAL IPKL

Sidansvarig: IPKL webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2007-03-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?