Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan

 

I Sverige går 87 % av alla barn mellan 1 och 5 år i förskolan. Detta är en viktig tid i barns liv då barn under dessa år lär, utvecklas och knyter sociala kontakter med andra barn och vuxna i en dynamisk utvecklingsprocess. Då merparten av alla barn är i förskolan under denna så viktiga tid i barns liv är det väsentligt att studera hur förskolan bidrar till barns möjligheter att lära och utvecklas inom olika områden och hur verksamheten möjliggör för barn att fungera tillsammans i en social kontext. En brännande fråga som diskuteras i många forum där förskollärare träffas, är barngruppers storlek. Lärarna uttrycker en oro över att antalet barn i grupperna stadigt ökar. Statistik som sammanställts av Skolverket visar att gruppstorlekarna kan variera mellan exempelvis 11 barn i Pajala och 23 i Osby. Många förskollärare beskriver svårigheter med att arbeta utifrån intentionerna i förskolans läroplan på grund av stora barngrupper. Detta har aktualiserats än mer i samband med revideringen av förskolans läroplan 2011, där målen inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik utökas, liksom krav på dokumentation, uppföljning och utvärdering. Barngruppernas storlek i förskolan är också en fråga som ofta debatteras av föräldrar och politiker.

Syftet med detta projekt är att studera gruppstorlekens betydelse för de möjligheter barn har att lära och utvecklas inom olika målområden i förskolans läroplan. Frågor vi ställer oss är:

• Hur talar förskolans personal om gruppstorlek i förskolan?
• Vilka möjligheter ges barn i förskolan beroende på gruppstorlek relaterat till läroplansmålen?

Gruppstorlekens betydelse för förskollärare att arbeta professionellt och barns möjligheter att lära enligt intentionerna i läroplanen har inte utforskats specifikt i forskning och än mindre har detta studerats med de yngsta barnen i fokus. Däremot visar forskning om kvalitet att gruppstorlek har betydelse för förskollärares arbete och barns möjligheter till lärande. Förskollärarens kompetens att kommunicera och samspela med barn är en av de avgörande faktorerna för förskolans kvalitet. Att kunna samtala med barn över längre tid utifrån ett ömsesidigt och delat fokus, förutsätter dels att lärarna har möjlighet att kunna göra detta utan avbrott, dels att de har kompetens att föra denna typ av samtal med barn.

Studien utgår från interaktionistiska teorier vilka är förankrade i Urie Bronfenbrenners ekologiska systemteori samt ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Det innebär att gruppstorlek kommer att studeras i ett större, samhälleligt sammanhang. Studien inleds med en nationell kartläggning av personalens utbildning i förskolan, antal vuxna och barn i grupperna, hur hög/låg närvaron är bland barn och personal och orsaker till frånvaro. Utifrån de mönster som framträder i analyserna av dessa strukturella faktorer kommer vi att göra ett urval av 6 förskolor med flest antal barn i grupperna och 6 förskolor med minst antal barn i grupperna. Under en längre tid kommer vi att följa verksamheten i dessa förskolor utifrån aktiviteter som pågår, innehåll man arbetar med, vilka aktiviteter som initieras av barn och vuxna, barns möjlighet till delaktighet och påverkan, barns och vuxnas perspektiv på det som sker i verksamheten, samt kommunikation och interaktion mellan vuxna och barn och mellan barn. För att närma sig barns perspektiv kommer barnen att följas utifrån metoden ”walk and talk” som innebär att följa barn i deras vardag och samtala om specifika barn-initierade teman, i linje med studiens syfte och frågor.

Studien är viktig då den bidrar med kunskap om gruppstorlekars effekt på barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan och personalens möjligheter att arbeta utifrån läroplanens intentioner. Denna kunskap bidrar också till att utveckla det barnpedagogiska forskningsfältet och kan användas i lärarutbildning och bland verksamma förskollärare samt som underlag för politiska beslut.

Publikationer

 

Pramling Samuelsson, I., Williams, P., Sheridan, S. & Hellman, A. (2015). Swedish preschool teacher’s ideas of the ideal preschool group. I Journal of Early Childhood Research, volume e-pub ahead of print, 1-17.

Pramling Samuelsson, I., Williams, P. & Sheridan, S. (2015). Stora barngrupper i förskolan relaterat till läroplanens intentioner. I Nordic Early Childhood Education Research Journal, 9, 7, 1-14.

Pramling Samuelsson, I., Sheridan, S., Williams, P., Nasiopoulou, P. (2014). Stora barngrupper i förskolan – ett medieperspektiv. [Large child groups in preschool – a media perspective] I J. Balldin, J. Dahlbeck, A. Harju & P. Lilja (red). I Om förskolan och de yngre barnen – historiska och nutida nedslag. Lund: Studentlitteratur.

Rosenqvist, A. (2014). Förskollärares beskrivningar av barngruppstorlekar i förskolan. Licentiatuppsats inom den Nationella forskarskolan för ämnnesdidaktik i mångfaldens förskola. Förutsättningar och möjligheter för barns språkliga och matematiska utveckling och lärande (FoBaSM), nr 9.

Sheridan, S., Williams, P., & Pramling Samuelsson, I. (2014). Group size and organisational conditions for children’s learning in preschool: a teacher perspective. I Educational Research, 56(4), 379–397.

Williams, P., Sheridan, S., Harju-Luukkainen, H., & Pramling Samuelsson, I (manuscript). Does group size matter in preschool teacher’s work? Children’s emphasised abilities in small, medium-sized and large preschool groups.

Williams, P., Sheridan, S., & Pramling Samuelsson, I. (2015). Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan. I Vetenskapsrådets resultatdialog 2015. http://www.vr.se 

Medverkande i projektet

Pia Williams, professor (projektledare)
E-post: pia.williams@ped.gu.se

Sonja Sheridan, professor

Ingrid Pramling Samuelsson, professor

Finansiär

Vetenskapsrådet

Projekttid: 2012-2016

Sidansvarig: IPKL webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2015-09-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?