Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kinderet

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i förskolan

2002-09-01--2005-08-31

Educative Technologies in Kindergarten Context

Detta projekt har till syfte att utveckla teoretiska och praktiska förutsättningar för en modell för utbildning och lärande inom fältet informations- och kommunikationsteknik (IKT) som skulle kunna tillämpas inom en europeisk kompetensutbildning av lärare i förskolan.

Svenska partners:
Ingrid Pramling Samuelsson
Sonja Sheridan

Financiering: Leonardo da Vinci


KINDERET-projektet baseras på fem mål:

 • Identifiera och förstå de teoretiska och praktiska behov lärare i förskolan har när det gäller användandet av informations- och kommunikationsteknik i pedagogiska lärandemiljöer;
 • Upprätta planer för kontinuerlig utbildning av lärarutbildare inom fältet för pedagogisk tillämpning av nya tekniker;
 • Utveckla interaktiva läromedel för lärare i syfte att stödja de upprättade planerna för kontinuerlig kompetensutbildning inom fältet för pedagogisk tillämpning av nya tekniker;
 • Implementering av en pilotstudie utifrån den fastställda modellen för kompetensutbildning främjat av ett internationellt samarbete mellan lärare och studenter genom användandet av IKT;
 • Utvärdering av de praktiska och teoretiska erfarenheter som utvecklats av den utvalda gruppen studenter vilka deltagit i kompetensutbildningen.

Aktiviteter

År 1

 

 • 1:a fasen (2 mån) – Teoretisk utformning och bibliografisk översyn – Karakterisera dagens situation när det gäller den pedagogiska användningen av informations- och kommunikationsteknik i förskoleundervisning inom de deltagande regionerna;
 • 2:a fasen (3 mån) – Utformning och utprövning av de instrument som ska användas vid insamling och identifiering av behov;
 • 3:e fasen (4 mån) – Utskick av enkäter till målgrupperna; Datainsamling, dataanalys och utarbetande av ett första utkast för resultat; Upprätta en sammanfattande dokumentation; Utarbeta en rangordning av behov; Bearbeting av den sammanfattande dokumentationen från de regionala forskningsteamen och upprätta den slutgiltiga dokumentationen av arbetet.

 

År 1/År 2

 

 • * 4:e fasen (10 mån) – Planera och utforma en modell för kontinuerlig kompetensutbildning när det gäller tillämpning och användning av teknikerna. Uppfattningar av interaktiva läromedel för lärare i syfte att stödja den planerade modellen för kompetensutbildning inom fältet för pedagogisk tillämpning och användning av nya tekniker.
 • * År 2/År 3
 • * 5:e fasen (6 mån) Pilotstudie – Implementering av en pilotstudie utifrån modellen för kompetensutbildning av lärare inom områdena för pedagogisk tillämpning av nya tekniker – Rekrytering av studentgrupp; Utformning och utveckling av personal för programmets lärargrupp; Utformning av utvärderingsverktyg; Främjandet av ett internationellt samarbete mellan lärare och studenter genom användandet av IKT; Pilotstudien kommer endast att genomföras med studenter från ESEB och University of Cambridge, Faculty of Education (Institutionen för pedagogik).
 • * 6:e fasen (5 mån) Utvärdering av de praktiska och teoretiska erfarenheter som utvecklats inom den utvalda studentgruppen – Analys av utvärderingen som gjorts av studenterna och lärarna. Bearbetning av resultaten enligt utfallet av utvärderingen; Framtagning av slutrapport; Förhandlingar med andra institutioner om att innesluta modellen i läroplanerna; Fullständig spridning till politiker, planerare, utbildare och andra relevanta organisationer.

Projektet avslutas – mars 2005.


Resultat och produkt

 

 • En delad kunskapsbas med nationell och internationell litteratur som omfattar praktik- och utbildningsbehov hos lärare i förskolan när det gäller användandet av informations- och kommunikationsteknik.
 • Utformandet av ett tvärkulturellt instrument för att karakterisera de teoretiska och praktiska behoven lärare i förskolan har när det gäller användandet av informations- och kommunikationsteknik.
 • Framtagning och förslag till nationell och internationell publicering av en artikel som kommer att utgöra en sammanfattning av teoretiska och praktiska utbildningsbehov hos lärare i förskolan när det gäller användandet av informations- och kommunikationsteknik.
 • En nationell och internationell modell för kompetensutbildning för lärare i förskolan när det gäller användandet av informations- och kommunikationsteknik.
 • Framtagning av en CD-Rom med modellen för kompetensutbildning för lärare i förskolan när det gäller användandet av informations- och kommunikationsteknik.
 • Pedagogiska läromedel för att stödja pilotstudien som kommer att genomföras utifrån den angivna modellen för kompetensutbildning.
 • Framtagning och förslag till den nationella och internationella publiceringen av en artikel om projektets slutsatser (teoretiska och praktiska principer för modellen för kompetensutbildning och utvärderingsrapporter om erfarenheter från pilotstudier som utvecklats enligt den angivna modellen i respektive region).
 • Framtagning av en handbok och en CD-Rom utifrån den fastställda modellen för kompetensutbildning för lärare i förskolan när det gäller tillämpning av informations- och kommunikationsteknik i pedagogiska miljöer. I handboken kommer även alla framtagna läromedel att finnas.

 

Framtagning och framställning för nationell och internationell publicering av en bok (publikation) med rapport om de uppnådda resultaten under projektets olika faser.

Sidansvarig: IPKL webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2018-04-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?