Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Lärarkompetens i förändring

En studie om lärarkompetens i förskolan

Innebörden i begreppet lärarkompetens förändras över tid i relation till förändringar inom samhället och föreställningar om vad barn behöver kunna i dagens och framtidens samhälle. Nya tankesätt – paradigmskiften - sker mot bakgrund av att ny kunskap blir tillgänglig och att samtliga berörda ställer nya och uppfodrande krav på förskolan som organisation. Vi rör oss från ett traditionsbundet samhälle till ett samhälle som hela tiden skapar nya ordningar. Samtidigt existerar vi i ett givet samhälle och i ett givet socialt fält - i detta sammanhang förskolan som arbetsplats – är det denna som utgör betingelserna för och begränsningar av den enskilda lärarens handlingsmöjligheter. Det är därför viktigt att ha kunskap om under vilka betingelser som arbetet utförs.

Syftet är att från olika aktörers perspektiv studera lärarkompetens i förskolan generellt och i relation till olika innehållsområden. Frågeställningar inom studien är:

  • Vad innebär lärarkompetens i förskolan generellt och inom ett urval av specifika innehållsområden utifrån olika aktörers perspektiv?
  • Vilka relationer finns mellan den mening chefer, lärare i förskolan, lärarutbildare, lärarstuderande och föräldrar tilldelat lärarkompetens i förskolan?
  • Vilka kompetenser lyfter lärarna själva fram som väsentliga i förskolläraryrket och hur kommer dessa till uttryck i arbetet med barnen?
  • Vilka "genus" kring lärarkompetens etableras i den svenska förskolan?


Att studera vilken kompetens lärare behöver och hur den används är väsentligt då forskning visar att lärarens kompetens är en av de viktigaste aspekterna för förskolans kvalitet, där pedagogiskt förhållningssätt, lärstil och attityder har en avgörande betydelse. För att skapa ökad kunskap och förståelse kring den specifika kompetens lärare i förskolan förväntas besitta och hur denna kommer till uttryck genomförs i denna studie ett antal delstudier i tre skilda regioner. Deltagare är lärare i förskolan, chefer, lärarutbildare, lärarstuderande och föräldrar som kommer att videoobserveras, intervjuas och besvara enkäter.

Projektet söker kunskap om; vilka dimensioner som ingår i lärarkompetens, vilka mönster som framträder utifrån innehåll, situationer, miljö, attityder, vilka färdigheter och kunskaper lärare använder och ger uttryck för i sitt yrke och vad som ligger i den situationella kompetensen i mötet med föräldrar, barn (pojkar/flickor), chefer. Fokuseringen är därmed på vad och hur lärare förväntas agera, vad de gör och varför de gör som de gör.

Projektet möter för det första, behovet av en studie som på ett mångdimensionellt sätt granskar lärares kompetens i relation till barns lärande i förskolan. För det andra behovet av en studie där kompetens relateras till gemensamma mål, intersubjektiva processer och perspektiv som är av vikt för utveckling av förskolans kvalitet, barns lärande, utbildning och forskning inom det barnpedagogiska fältet.

Den förväntade kunskapsökningen har hög grad av relevans för förskolan och lärare i förskolans uppdrag. Genom denna studie möjliggörs för blivande och verksmamma lärare i förskolan, att problematisera och utveckla lärares kompetens samt chefer och föräldrar blir därtill medaktörer i denna utveckling. Resultatet förväntas vara användbart både hos praktiker och forskare samt för lärarutbildningen då den ger ny kännedom om lärarkompetens.

Medverkande i projektet

Sonja Sheridan, professor (projektledare) Göteborgs universitet
E-post: sonja.sheridan@ped.gu.se

Pia Williams, professor, Göteborgs universitet,
E-post: pia.williams@ped.gu.se

Anette Sandberg, professor, Mälardalens högskola,
E-post: anette.sandberg@mdh.se

Tuula Vuorinen, lic.doktorand, Mälardalen högskola
E-post: tuula.vuorinen@mdh.se  

Finansiär

Vetenskapsrådet

Sidansvarig: IPKL webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2015-09-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?