Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Män, maskulinitet och våld mot kvinnor i nära relationer

Projektledare: Christian Kullberg, Örebro universitet
Lokal kontaktperson: Thomas Johansson
Projektet beräknas starta: Januari 2011-2013

Medel har beviljats från Brottsförebyggande rådetUtgångspunkten i föreliggande projekt är att både sådan forskning som pekar ut vissa marginaliserade former av maskulinitet som överrepresenterad i våldet mot kvinnor i nära relationer och sådana forskning som betonar allmänna problem med manligheten när det gäller detta samhällsproblem pekar på intressanta förhållanden som kan fördjupas och utvecklas teoretiskt. Syftet är att undersöka hur svenska män reflekterar över och förhåller sig till våld i allmänhet och till våld mot kvinnor i nära relationer i synnerhet. Projektets frågeställningar är:

  • Vilka allmänna föreställningar, attityder och förhållningssätt till våld mot kvinnor i nära relationer går det att finna i olika grupper av svenska män?
  • Varierar attityder till och acceptans för våld mellan olika grupper, manliga "positioneringar" och skilda "konfigurationer" av maskulinitet?
  • Vilka grader av och typer av våld är en del av mäns vardag och tänkande?
  • Var finns den största acceptansen för våldshandlingar och vilka karaktäristika har denna acceptans?
  • Var finns det största motståndet till våldshandlingar och vilka karaktäristika har detta motstånd?
  • Finns det grupper av män som för våldet mot kvinnor vidare?
  • Vad karaktäriserar män som tar avstånd från våldet mot kvinnor?

Metoden i studien är kvalitativ och datainsamlingen sker med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Två kontrasterande grupper till varandra när det gäller våldsproblematiken väljs ut. Dels sådana män som är uteslutande och autonoma i förhållande till våldet, dels de som är inneslutande i och omfattas av våldet.

Eftersom den nordiska forskningen om mäns våld mot kvinnor i mycket stor omfattning använt sig av kvinnors rapportering för att undersöka sådant våld finns ett mycket begränsat antal studier som genom att studera männen undersöker hur skilda grupper av män med olika konfigurationer av maskulinitet reflekterar över och förhåller sig till våld mot kvinnor. Projektet bör därför ha goda förutsättningar att fylla en lucka i den kunskap som för närvarande finns om mäns våld mot kvinnor. Resultaten bör även kunna bidra till att erbjuda överbrygga den diskrepans som idag finns mellan olika teoretiska inriktningar inom forskningen på det aktuella området. På så sätt kommer resultaten att kunna vidareutveckla teori om och insatser för män med våldsproblematik.

Mer om projektet

För mer information om projektet kontakta professor Thomas Johansson, e-post

Sidansvarig: IPKL webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2010-09-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?