Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Seminarier vt 17

Välkomna till vårens seminarier!

24 januari, kl 15-16:30 i lokal: BE014
AIKO OSHIRO, Lecturer, Faculty of Education, Kio University, Japan
Early Childhood Education and Care in Japan – taking small steps for the future

I will give an overview of the current situation and issues of ECEC in Japan as well as the New Support System for Children and Childcare enforced in April 2015. We are facing many problems such as low birth rate, a shortage of childcare facilities, and long waiting lists to enter the childcare facilities. The government is trying to solve them by introducing a new system, but I point out that it’s focusing on efficient management and not designed as child-centred. At the same time, long working hours and conservative gender values are also barriers for women who wish to continue their careers after having children. Therefore, I will also focus on why we are still suffering this problem and how we are trying to overcome this situation.

 

28 februari, kl 15-16:30 i lokal: BE014
CHRISTIAN EIDEVALD, universitetslektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Undervisning i förskola – ett rhizomatiskt lärande och/eller ett fokus på lärandets objekt?

Sedan undervisning lyftes in i skollagen 2011 har det diskuterats vad det betyder för förskolan, med en oro att begreppet kan göra verksamheten mer ”skollik”. Alla i arbetslaget ska arbete med ”utveckling och lärande” men det är endast förskollärare som får ”bedriva” undervisning. Eftersom det inte anges vad som kännetecknar undervisning i förskolan, mer än att det är ”målstyrda processer”, blir gränsdragningen för vem som får göra vad och vad som specifikt är undervisning svår.

I seminariet diskuteras undervisning i relation till förskolans traditionella arbete med lek, lärande och omsorg, och vad som händer när vi allt mer pratar om (formaliserat) lärande, utifrån olika teoretiska och filosofiska utgångspunkter. Där olika lärandeteorier och kunskapssyner drar undervisningsbegreppet i olika riktningar och fyller det med olika innebörder. Exempelvis utifrån ett s.k. ”rhizomatiskt lärande”, som bygger på en filosofisk förståelse av lärande som något som görs tillsammans och som inte helt enkelt kan styras eller mätas, och ett arbete där ”lärandets objekt” är centralt, med fokus på ett förväntat lärande, liksom hur detta lärande samspelar med lek, omsorg, barns delaktighet och inflytande.


4 april, kl 15-16:30 i lokal: BE014
ELISABETH ARNÉR, Fil.lic., författare och senior lärarutbildare
Barns inflytande i förskolan – en fråga om demokrati

Har barn möjlighet att påverka sin vardag i förskolan? Vad skulle vi vuxna få reda på och vilken förskola skulle vi få om barn fick och ville komma till tals på allvar? Kan barn ta ansvar om de får ett större inflytande? Hur uppfattar barn vuxna i förskolan? Först när barn får göra sin röst hörd, kan vi börja tala om ett demokratiskt samhälle. Det kräver respekt för barns röst och barns initiativ och det ställer krav på kunskap och djupgående diskussioner om bland annat begreppet demokrati bland förskolans lärare. I min lic.avhandling (Arnér 2006) har jag undersökt om barn i förskolan skulle kunna utveckla ett reellt inflytande i sin vardag.

I en förstudie hade jag samtalat med cirka 100 sexåriga barn i förskoleklass om hur de ser på vuxna och vuxnas bemötande av dem. Där framkom bland annat att barnen inte tyckte sig kunna påverka särskilt mycket i förskolan. Utgångspunkten i min presentation berör förskolans tradition av att styra det pedagogiska arbetet utifrån vuxnas planering i vardagen och vilka möjligheter som öppnas när barnens initiativ och sökande efter mening får påverka eller förändra förskolans vardag. Det som främst fokuseras är hur lärarnas syn på barnen och lärarnas interaktion med varandra kan hindra eller gynna barnens inflytande i förskolan. Detta belyses med hjälp av berättelser från de många utvecklingsarbeten och förändringsprocesser jag initierat och just nu också driver inom fem olika förskolor i Stockholm.

 

9 maj, kl 15-16:30 i lokal: BE014
ANNIKA ÅKERBLOM, universitetslektor, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet
Ämnesdidaktik i förskolan?

Vad skulle ämnesdidaktik i naturvetenskap kunna innebära i förskolans verksamhet? Kan ämnesdidaktiken vara ett redskap för att förstå hur barn närmar sig kunskapsområdet naturvetenskap eller associeras kanske benämningen snarare till en syn på lärande som skaver mot förskolans tradition av helhet och tematiskt arbetssätt?

Jag kommer att diskutera ämnesdidaktiken som ett sätt att synliggöra, men också analysera barns lärande och meningsskapande inom kunskapsområdet naturvetenskap. Syftet med en sådan ämnesdidaktisk analys är att dra slutsatser om att möta och utmana barns vetande, med andra ord, undervisning. I relation till detta kommer jag att diskutera barns meningsskapande i naturvetenskap, och språkets roll i detta, och exemplifiera med hjälp av undersökningar om hur sexåringar i förskoleklass talar om fysikalisk rörelse och om vatten och vattnets egenskaper. De exempel jag tar upp kommer alla från en serie undersökningar om språkets roll för barns meningsskapande.

 

31 maj, kl 15-16:30 i lokal: B1 114
MAJA SBAHI BIEHL, Program Director och Jennifer Duncan-Bendix, Assistant Program Director, på Child Development and Diversity, DIS – Study Abroad in Scandinavia
Cross-cultural exchanges within Danish early childhood practices

With a starting point in research regarding the ways in which Nordic early childhood practices and values can be defined and observed, this presentation will investigate how cross-cultural exchanges between Danish early childhood practitioners and American undergraduate students stand to highlight various forms of learning and development of everyday practice in early childhood settings. Themes of multiculturalism and diversity will be explored.

 

Sidansvarig: Malin Behnke|Sidan uppdaterades: 2017-01-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?