Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) bedrivs inom ramen för kvalitetsarbetet vid Göteborgs universitet och Utbildningsvetenskapliga fakulteten och syftar till att utveckla och säkra kvaliteten i de olika verksamheterna vid institutionen, såsom utbildning, forskning och samverkan. IPKL bedriver i detta hänseende ett aktivt arbete med att utveckla, stödja och främja de kompletta akademiska miljöerna vid institutionen.

En central del i organisationen av kvalitetsarbetet är institutionens rådgivande organ institutionsrådet (IR) och de beredande organen vid fakulteten. De senare utgörs av: Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA), Beredning för utbildning på forskarnivå (BUF) och Beredning för forskning (BF). Representanter från IPKL ingår i samtliga och bedriver där ett aktivt arbete. Utöver dessa finns vid IPKL en ledningsgrupp bestående av prefekt, proprefekt, viceprefekter samt administrativ chef. I IR deltager studentrepresentanter för både grundutbildning och forskarutbildning.

Det löpande kvalitetsarbetet vid institutionen omfattar tre huvudsakliga delar: strategisk planering, kontroll av utfall och uppföljning i form av analys och bedömning. Verksamhetsplanering och uppföljning genomförs systematiskt och konkretiseras i institutionens handlings- och verksamhetsplan. Dessa planer kompletteras med en årlig plan för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Viceprefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå träffar löpande programledare, studierektorer, studievägledare och studieadministratörer för arbete med och kvalitetssäkring av kursutbud, studentinflytande, information mm. Institutionens ledningsgrupp träffar också institutionens studierektorer en gång per månad där bland annat uppföljning av utbildningsuppdraget för grundnivå och avancerad nivå behandlas.

Viceprefekt med ansvar för utbildning leder också institutionens arbete med granskning av kursplaner, litteraturlistor och arbetar kontinuerligt med strategisk planering och kvalitetsuppföljning. I det arbetet ingår även en studentrepresentant.

Prefekt, viceprefekt och institutionens controller har kontinuerliga möten för kvalitetsuppföljning av utbildningsuppdraget med bl a Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Utbildning på forskarnivå

Proprefekt med ansvar för forskarutbildning träffar löpande studierektor och administratör för forskarutbildning för arbete med och kvalitetssäkring av antagning, kursutbud, doktoranders arbetsmiljö, doktorandinformation mm. Ett handledarkollegium för handledare av doktorander och licentiander vid institutionen syftar till att ytterligare förstärka forskarhandledares kompetens genom att fungera som ett forum för diskussion och utveckling.

Forskning

Det systematiska kvalitetsarbetet rörande forskningen vid IPKL sker i Forskningsrådet (FR) där vice prefekt med ansvar för forskning är sammankallande. Forskningsrådet har bl a i uppgift att bevaka och föreslå åtgärder för att öka forskningens kvalitet, följa upp och föreslå åtgärder för att öka tilldelningen av externa forskningsanslag, ta initiativ till och diskutera strategiska satsningar samt vara ett forum för samråd och koordinering av forskningsverksamheten vid institutionen med syfte att främja samarbete och mervärden. I FR ingår även en studentrepresentant från forskarutbildningen.

 

Sidansvarig: IPKL webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2019-03-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?