Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Jan Gustafsson Nyckel

Universitetslektor

Jan Gustafsson Nyckel
Universitetslektor
Akademisk grad: Docent,
jan.gustafsson@ped.gu.se
031-786 2108

Rumsnummer: A3 165
Postadress: Box 300, 40530 Göteborg
Besöksadress: Läroverksgatan 15 , 41120 Göteborg


Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (Mer information)
Box 300
405 30 Göteborg
Fax: 031-786 2391
Besöksadress: Läroverksgatan 15 , 411 20 Göteborg

Om Jan Gustafsson Nyckel

Jag disputerade i september 2003 med avhandlingen Integration som text, diskursiv och social praktik. En policyetnografisk fallstudie av mötet mellan skolan och förskoleklassen och som handlade om hur Lpo 94/98 och dess intentioner om integration och ett förändrat lärande implementerades, tolkades, transformerades och genomfördes av ett arbetslag. Avhandlingens huvudsyfte var att relatera policy som text och policy som social praktik till varandra, och särskilt uppmärksamma social reproduktion och social förändring i relation till reformens intentioner om integration och ett vidgat undervisningsbegrepp.

Mitt forskningsintresse kan beskrivas som utbildnings- och policysociologi med forskningsfrågor som berör social reproduktion, förändring, differentiering och makt inom utbildning utifrån strukturella delningar som klass, kön och etnicitet. Mitt intresse för policyforskning väcktes under mitt avhandlingsarbete där Barry Troyna och Stephen Balls texter om policysociologi vidgade mina forskningsvyer vilket också blev ingången till mitt intresse för att arbeta med det som kallas policyetnografi. Policyetnografin har sitt fokus på relationen och transformationsprocessen mellan en officiell policytext och den lokala förskolans och skolans sociala praktik. Policytexten går genom utbildningssystemets olika kontexter och arenor i en meningsskapande process där olika aktörer utifrån skilda intressen, kunskaper, traditioner och maktresurser utformar en policypraktik. Policyetnografen är därför intresserad av både policytext och av den policyskapande process där aktörerna utformar sin policypraktik. Avsikten med policyetnografi är att utveckla en länk mellan detaljerade etnografiska beskrivningar och analyser av det sociala systemet och dess och maktrelationer, i syfte att beskriva de strukturer och diskurser som möjliggör och begränsar människans handlingsutrymme. Det policyetnografiska intresset har jag efter min avhandling både breddats och fördjupats inom två forskningsfält varav det ena fältet är högre utbildning där jag är intresserad av omstruktureringen av högre utbildning (både i Sverige och Europa) och då speciellt med fokus på det akademiska arbetet och karriärvägar. Det andra fältet är etnografi och skola, förskola och fritidshem med fokus på segregation, differentiering, performativitet och skolprestationer utifrån strukturella delningar som kön klass och etnicitet.

Jag är medlem i forskningsmiljöerna BUKL (Barndom, ungdom, kultur och lärande)och den Barnpedagogiska forskningsmiljön Early Childhood Education (ECE) vid Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande. Ingår även i forskningsnätverket The Nordic Centre of Excellence (NCoE) Justice through education in the Nordic Countries (JustEd). JustEd är ett tvärvetenskapligt och cross-nationellt forskningsnätverk bestående av 14 partner. Det koordineras via Helsingfors universitet, Institutionen för beteendevetenskaper. Centret startade sin verksamhet i augusti 2013 som en del av Nordforsk-programmet "Utbildning för morgondagen". Ett övergripande mål är att bidra till en omformulering av vad en demokratisk, inkluderande undervisning för rättvisa kan vara i en tid av politiska, ekonomiska och kulturella omvandlingen.

Senaste publikationer

Challenges in making an academic career in education sciences
Petra Angervall, Peter Erlandson, Jan Gustafsson
British Journal of Sociology of Education, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The changing landscape of Swedish Early Childhood Education policy: A policy assemblage investigation
Jan Gustafsson
26th International Reconceptualizing Early Childhood Education Conference, 14-18, October 2018, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

The OECD partnership policy and Swedish Early Childhood Education: An assemblage ethnographic investigation
Jan Gustafsson
Oxford Ethnography and Education Conference 18th-20st of September, 2018, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Academic Career: On institutions, social capital and gender
Petra Angervall, Jan Gustafsson, Eva Silfver
Higher Education Research and Development, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The changing landscape of Swedish Early Childhood Education policy: An policy assemblage investigation
Jan Gustafsson
Network conference, Danish Centre for Research in Early Childhood Education and Care, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Teacher in leisure-time centre - a profession in constant change
Karin Lager, Jan Gustafsson, Björn Haglund
NERA Conference, Oslo Norway 8-10 mars 2018, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Workplace Learning in Higher Education: Two Examples from a Swedish Context.
Jan Gustafsson, Per-Olof Thång
In Bowen, T. & Drysdale, M. T. B. (Eds.), Work-integrated Learning in the 21st Century: Global Perspectives on the Future, (35-49) (International Perspectives on Education and Society, V32), Bingley, UK: Emerald Publishing Limited., Bingley, UK, Emerald Group Publishing Limited, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Projects as a policy tool: a policy ethnographic investigation in the field of education in Sweden
Jan Gustafsson
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Being on the ‘Educational Edge’ – a Critical Multi-Event Ethnography of 1:1 Events for Redefinition in Swedish Schools
Christina Björkenvall Starrost, Jan Gustafsson
Oxford Ethnography Conference, Oxford 11-13 september, 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 31 - 40 av 54

2013

Studiens kontext, begreppsram och empiri
Petra Angervall, Jan Gustafsson, L. Lundahl, E. Silfver
E Öhrn, E & L Lundahl (Red) Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet, Göteborg, University of Gothenburg, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Akademisk karriär i sociala nätverk
Petra Angervall, Jan Gustafsson, Eva Silfver
Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet., Göteborg, University of Gothenburg, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Individualisation and Differentiation
Jan Gustafsson
ECER konfrens. 9-13/9 i Istanbul,Turkiet 2013., Paper i proceeding 2013
Paper i proceeding

Studiens institutioner och forskningsmiljöer
Jan Gustafsson
Kön och karriär i akademin. En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet., Göteborg, University of Gothenburg, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

2012

Gender, achievement and place: boys and masculinities in a rural area
Jan Gustafsson, Elisabet Öhrn
Paper presented at AARE, Sydney 2-6 December, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2012
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

The impact of political changes in the Swedish education system
Dennis Beach, Petra Angervall, Marianne Dovemark, Jan Gustafsson, Anneli Schwartz et al.
Paper presented at AARE, Sydney 2-6 December, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2012
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

How to position academic work? On discourses of gender and performativity in academia.
Petra Angervall, Jan Gustafsson
Conference Gender & Education, Paper i proceeding 2012
Paper i proceeding

2011

Gendered Networks. On Social Capital in Academia
Jan Gustafsson, Petra Angervall, Eva Silfver
ECER konferens 13-16/9. Berlin, Tyskland, Paper i proceeding 2011
Paper i proceeding

Partnership, markets and school achievement in a territorial stigmatized suburban
Jan Gustafsson
ECER konferens, 13-16/9. Berlin, Tyskland, Paper i proceeding 2011
Paper i proceeding

Visar 31 - 40 av 54

Sidansvarig: IPKL webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2015-09-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?