Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nätverket: Utvecklingspedagogik, förskoleforskning och praktikutveckling

Lekbaserad utvecklingspedagogik

(tidigare: Lekbaserad utvecklingspedagogik - nätverk för forskning om och utveckling av förskolan)

Lekbaserad utvecklingspedagogik

Med lekbaserad utvecklingspedagogik menar vi ett visst sätt att engagera barn i undervisning där man svarar an på lek närhelst det kommer i spel i gemensamma aktiviteter. Detta innebär att leken inte alltid måste vara utgångspunkten men att läraren intar ett responsivt sätt att förhålla sig till lek oavsett om det handlar om att lärare är med i barns lek, introducerar lek, äter lunch med barn, går på promenad eller något annat. Det innebär att integrationen mellan lek och undervisning utgör ett nav i förskolans verksamhet, som det förstås från detta perspektiv.

Aktuella frågor för nätverket är hur man kan utmana och stötta barn i förskolan att utveckla sin förståelse för omvärlden och sig själva på ett sätt som inte utesluter utan istället på olika sätt bygger på och förhåller sig till lek.

Nätverket som nu startat omfattas av ett 20-tal förskolor från olika kommuner i Sverige, och 5 lärosäten som utbildar förskollärare (Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö samt Umeå universitet). Nätverket för Lekbaserad utvecklingspedagogik ska ses som ett forum för att synliggöra, diskutera, sprida och på sikt också generera ny kunskap om, och med högsta relevans för, förskolans verksamhet.

Forsknings- och utvecklingsprojekt utgör viktig grund

Nätverkets forskargrupp, tillsammans med förskolor i Göteborg och Halmstad har bedrivit ett forsknings- och utvecklingsprojekt med denna inriktning, vilket finansieras av Skolforskningsinstitutet (Skolfi 2016/112). Forskningsresultaten från projektet utgör en viktig del av nätverkets kunskapsbidrag. Även annan forskning som forskargruppen, liksom andras forskning av relevans för nätverkets inriktning kommer att kommuniceras på tillgängliga sätt för deltagare. På sikt vill vi också få ett aktivt nätverkande mellan de deltagande förskolorna och lärosäten.

I början av 2019 genomförde nätverket sin första konferens där en del av våra forskningsresultat från projektet presenterades. 

Hur nätverket kommer att utvecklas beror på flera faktorer såsom hur många förskolor som blir medlemmar samt vad medlemmarna i Nätverket vill ha. Vi vet med andra ord inte vad slutprodukten av nätverket som en lärprocess blir – som medlem är du med och skapar detta!

Medlemskap

Medlemmar i nätverket erbjuds:

  • Tillgång till nätbaserade kortare föreläsningar med fokus på olika tematiska innehåll, till vilka det också presenteras diskussionsfrågor som kan användas i enskilda arbetslag eller i en förskolas personalgrupp. Till detta finns också förslag på ytterligare litteratur. Första året kommer vi att lägga ut ett större antal videofilmer, men följande år planerar vi fyra föreläsningar (video)/år.
     
  • Ett nyhetsbrev varannan månad med nyheter inom forskning, eller tips om nya böcker av relevans för nätverkets syfte och förskolans praktik.
     
  • Inbjudan till en större konferens varje år (detta kommer att vara förenat med en kostnad, men för medlemmar reducerat pris). Nästa nätverkskonferens är preliminärt planerad till början av 2020.
     
  • Nätverket kan också fungera som en dialogpartner för olika aktuella frågor och som stöd vid olika projekt med anknytning till nätverkets syfte (praktiknära forskning, kombinerade utvecklings- och forskningsprojekt).

 

Årsavgiften baseras på förskolans storlek. Även lärosäten (förskollärarutbildning vid universitet/högskola) kan bli medlemmar i nätverket.

Nätverket har en styrgrupp i vilken forskare, förskolechefer och förskollärare ingår.

Bli medlem

För att säkra att nätverket kan fortleva över tid tecknar man sig för två år i taget (åtminstone inledningsvis). Nätverkets verksamhet startade med en konferens i febriari 2019. Årsavgiften är 7000 kr för förskolor med 2 avdelningar, 11.000 kr för förskolor med upp till 4 avdelningar och 15.000 kr för förskolor med mer än 4 avdelningar.

Anmälan till nätverket>>

Välkomna att delta i denna gemensamma plattform för att skapa och sprida kunskap med syfte att stärka professionen samt göra alla barns förskolevistelse utvecklande och rolig! 

Medverkande förskoleforskare

Från Göteborgs universitet:

Ingrid Pramling Samuelsson

Camilla Björklund

Anne Kultti

Cecilia Wallerstedt

Pernilla Lagerlöf

Niklas Pramling

Från Högskolan Kristianstad:

Susanne Thulin

Agneta Jonsson

Från Linnéuniversitetet

Maria Magnusson

Hanna Palmér

Aktuella böcker för förskolan författade av nätverkets forskare

Ingrid Pramling Samuelsson & Agneta Jonsson (Red.) (2017) Förskolans yngsta barn – perspektiv på omsorg, lärande och lek. Stockholm: Liber.

Heidi Harju-Luukkainen & Anne Kultti (Red.) (2017) Undervisning i flerspråkig förskola. Malmö: Gleerups.

Anne-Li Lindgren, Niklas Pramling & Roger Säljö (2017). Förskolan och barns utveckling. Grundbok för förskollärare. Malmö: Gleerups

Camilla Björklund & Hanna Palmér (2018) Matematikundervisning i förskolan. Att se världen i ljuset av matematik. Stockholm: Natur & Kultur.

Pramling, Niklas & Cecilia Wallerstedt (2019). TEMA Lekresponsiv undervisning i förskolan. Forskning om undervisning & lärande, vol 7, Nr 1, 2019

Frågor?

Kontakta:
Ingrid Pramling Samuelsson
E-post: ingrid.pramling@ped.gu.se
Telefon 031-786 2461, 070-5684092

 

Ett samarbete mellan

Sidansvarig: Birgitta Roos Haraldsson|Sidan uppdaterades: 2020-03-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?