Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Disputationer

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

2020

Panagiota Nasiopoulou
Fredag 28 februari 2020, kl 13:00 i sal BE 036, disputerar Panagiota Nasiopoulou med sin avhandling The Professional Preschool Teacher under Conditions of Change. Competence and Intentions in Pedagogical Practices.
Fakultetsopponent: Professor Anders Arnqvist, Uppsala universitet.

Avhandlingen i fulltext

2019

Kateřina Černá
Fredag 29 november 2019, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Kateřina Černá med sin avhandling Designing for learning and knowing - Nurses in chronic care and patients' self-monitoring data.
Fakultetsopponent: Professor Margunn Aanestad, Universitetet i Agder.

Avhandlingen i fulltext
 

Elin Nordenström
Fredag 15 november, kl 13:00, disputerar Elin Nordenström med sin avhandling Feedback and instructional guidance in healthcare simulation debriefing.
Fakultetsopponent: Docent Marie Tanner, Karlstad universitet

Avhandlingen i fulltext
 

Janna Meyer-Beining
Fredag 31 maj, kl 13:00, i sal BE 036, disputerar Janna Meyer-Beining med sin avhandling Assessing writers, assessing writing: A dialogical study of grade delivery in Swedish higher education.
Fakultetsopponent: Professor emeritus Trond Eiliv Hauge, institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Avhandlingen i fulltext
 

Martin Göthberg
Fredag 29 mars, kl 13:00, i sal BE 036, disputerar Martin Göthberg med sin avhandling Interacting - Coordinating text understanding in a student theatre production.
Fakultetsopponent: Professor Vigdis Aune, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Avhandlingen i fulltext
 

Kurt Wicke
Fredag 29 mars, kl 13:00 i sal F127 Högskolan Väst, disputerar Kurt Wicke med sin avhandling Läroböcker, demokrati och medborgarskap. Konstruktioner i läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet.
Fakultetsopponent: Professor Staffan Selander, Stockholms universitet.

Avhandlingen i fulltext


Anne Solli
Fredag 8 mars, kl 13:00 i sal BE036, disputerar Anne Solli med sin avhandling Handling socio-scientific controversy: Students' reasoning through digital inquiry.
Fakultetsopponent: Docent Jan Alexis Nielsen, Københavns Universitet

Avhandlingen i fulltext
 

Anneli Bergnell
Fredag 15 februari, kl 13:00 i sal C203 Högskolan i Borås disputerar Anneli Bergnell med sin avhandling Med kroppen som illustration. Hur förskolebarn prat-skapar naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar.
Fakultetsopponent: Professor Ann-Katrin Svensson, Åbo Akademi

Avhandlingen i fulltext


2018

Malin Nilsen
Fredag 9 november, kl 13:00 i sal BE036 disputerar Malin Nilsen med sin avhandling Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan.
Fakultetsopponent: Professor Eva Brooks, Aalborg universitet

Avhandlingen i fulltext
 

Per Nordén
Fredag 21 september, kl 13:00 i sal BE 036, disputerar Per Nordén med sin avhandling Regnbågsungar. Familj, utbildning, fritid.
Fakultetsopponent: Docent Fanny Ambjörnsson, Stockholms universitet

Avhandlingen i fulltext
 

Ewa Skantz Åberg
Fredag 25 maj, kl 13:00 i sal BE036, disputerar Ewa Skantz Åberg med sin avhandling Children's collaborative technology-mediated storymaking: Instructional challenges in early childhood education.
Faultetsopponent: Docent Eva Hultin, Högskolan i Dalarna

Avhandlingen i fulltext
 

Fredrik Zimmerman
Torsdag 8 mars 2018, kl 13:00 i sal C203, Högskolan i Borås, disputerar Fredrik Zimmerman med sin avhandling Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet.
Fakultetsopponent: Filosofie doktor Anne-Sofie Nyström, Uppsala universitet

Avhandling i fulltext

 

Christer Mattsson
Fredag 23 februari 2018, kl 13:00 i sal Europa, Konferenscentrum Wallenberg, disputerar Christer Mattsson med sin avhandling Extremisten i klassrummet. Perspektiv på skolans förväntade ansvar att förhindra framtida terrorism.
Fakultetsopponent: Professor emeritus Charles Westin, Stockholms universitet

Avhandlingen i fulltext

 

Géraldine Fauville
Fredag 26 januari 2018, kl 13:00 i sal BE036, Pedagogen hus B, disputerar Géraldine Fauville med sin avhandling Digital technologies as support for learning about the marine environment. Steps toward ocean literacy.
Fakultetsopponent: Professor Cecilia Lundholm, Stockholms universitet.

Avhandling i fulltext

 

Charlott Sellberg
Fredag 19 januari 2018, kl 13:00 i sal BE036, Pedagogen hus B, disputerar Charlott Sellberg med sin avhandling Training to become a master mariner in a simulator-based environment. The instructors contributions to professional learning.
Fakultetsopponent:Docent Helen Melander, Uppsala universitet

Avhandling i fulltext

 

2017

Catarina Andishmand
Fredag 13 oktober 2017, 13:00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Catarina Andishmand med sin avhandling Fritidshem eller servicehem? En etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden
Opponent: Helena Korp, Högskolan Väst

Avhandling i fulltext

 

Malin Svensson
Fredag 22 september 2017, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Malin Svensson med sin avhandling Hoppet om en framtidsplats. Asylsökande barn i den svenska skolan.
Opponent: Solveig Hägglund

Avhandling i fulltext 

 

Annika Hellman
Fredag 28 april 2017, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Annika Hellman med sin avhandling Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektskapande i bild och medieundervisning.
Opponent: Helene Illeris, Agder

Avhandling i fulltext 

 

Emma Edstrand
Fredag 27 januari 2017, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Emma Edstrand med sin avhandling Learning to reason in environmental education: Digital tools, access points to knowledge and science literacy.
Opponent: Anniken Furberg, Universitetet i Oslo

Avhandling i fulltext
 

2016

Jonna Larsson
Fredag 30 september, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Jonna Larsson med sin avhandling När fysik blir lärområde i förskolan.
Opponent: Solveig Hägglund

Avhandling i fulltext

 

Jennie Sivenbring
Fredag 15 april 2016, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Jennie Sivenbring med sin avhandling I den betraktades ögon. Ungdomar om bedömning i skolan.
Opponent: Andreas Fejas, Linköpings universitet

Avhandling i fulltext


Pernilla Lagerlöf
Fredag 8 april 2016, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Pernilla Lagerlöf med sin avhandling Musical play. Children interacting with and around music technology.
Opponent: Polly Björk-Willén, Linköpings universitet

Avhandling i fulltext
 

2015

Mikaela Åberg
Fredag 18 december 2015, kl 13:00 i sal BE036, disputerar Mikaela Åberg på sin avhandling Doing Project Work
The Interactional Organization of Tasks, Resources, and Instructions.

Opponent: Professor Tom Koole, University of Groningen

Avhandlingen i fulltext
 

Karin Lager
Fredag 11 december 2015, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B. disputerar Karin Lager med sin avhandling I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling. En policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet.
Opponent: professor Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.

Avhandling i fulltext


Osa Lundberg
Fredag 27 november 2015, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Osa Lundberg med sin avhandling Mind the Gap - Ethnography about cultural reproduction of difference and disadvantage in urban education.
Opponent: professor Gunilla Holm, Helsingfors universitet

Avhandling i fulltext
 

Marita Cronqvist
Fredag den 12 juni 2015, kl 13.00 i sal C 203 Högskolan i Borås, disputerar Marita Cronqvist med sin avhandling Yrkesetik i lärarutbildning - en balanskonst.
Opponent: professor Gunnel Colnerud, Linköpings universitet.

Avhandlingen i fulltext
 

Airi Bigsten
Torsdag den 11 juni 2015, kl 13.15 i sal CE 04, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, disputerar Airi Bigsten med sin avhandling Fostran i förskolan.
Opponent: professor Eva Alerby, Luleå tekniska universitet.

Avhandlingen i fulltext
 

Ann-Charlotte Bivall
Fredag den 24 april 2015, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, disputerar Ann-Charlotte Bivall med sin avhandling Helpdesking: Knowing and learning in IT support practices.
Opponent: Professor Silvia Gherardi, University of Trento, Italy.

Avhandlingen i fulltext


2014

Ann-Marie Eriksson
Torsdag 30 oktober, kl 13:00 i lokal BE036 disputerar Ann-Marie Eriksson på sin avhandling Formulating knowledge. Engaging with issues of sustainable development through academic writing in engineering education
Fakultetsopponent: Professor Paul Prior, University of Illinois, Urbana-Champaign

Avhandlingen i fulltext
 

Anders Eklöf
Fredag 13 juni 2014, kl 13.00 i sal 7-318, Högskolan Kristianstad, disputerar Anders Eklöf med sin avhandling Project work, independence and critical thinking.
Opponent: Prof Per-Olof Erixon, Umeå universitet

Avhandlingen i fulltext

 
Anna-Carin Ramsten
Onsdag 9 april 2014, kl 13.15, i sal CE4, Pedagogen Hus C, disputerar Anna-Carin Ramsten med sin avhandling "Kunskaper som byggde folkhemmet. En fallstudie av förutsättningar för lärande vid teknikskiften inom processindustrin"
Opponent: Professor Kenneth Abrahamsson, Luleå Universitet

Avhandlingen i fulltext
 

2013

Maria Magnusson
Fredag 29 november 2013, kl 13.00 i sal BE015, Pedagogen hus B, disputerar Maria Magnusson med sin avhandling "Skylta med kunskap. En studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskola".
Opponent: Professor Bente Eriksen Hagtvet, Universitete i Oslo.

Avhandlingen i fulltext


Agneta Jonsson
Fredag 15 november 2013, kl 13.00 vid Högskolan Kristianstad, disputerar Agneta Jonsson på sin avhandling "Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan".
Opponent: Professor Eva Johansson, Universitetet i Stavanger

Avhandlingen i fulltext


Eva Ärlemalm-Hagsér
Fredag 31 maj 2013, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Eva Ärlemalm-Hagsér på sin avhandling "Engagerade i världens bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan".
Opponent: Professor Solveig Hägglund, Karlstad universitet

Avhandlingen i fulltext


Ulrika Bennerstedt
Fredag 31 maj 2013, kl 10.00 i sal BE 015, Pedagogen hus B, dsiputerar Ulrika Bennerstedt på sin avhandling "Knowledge at play - Studies of games as members' matters".
Opponent: Professor Karin Aronsson, Stockholms universitet

Avhandlingen i fulltext


Monica Haraldsson Sträng
Måndag 6 maj 2013, kl 13.00 i sal BE 014, Pedagogen hus B, disputerar Monica Haraldsson Sträng på sin avhandling "Yngre elevers lärande om naturen. En studie av kommunikation om modeller i institutionella kontexter".
Opponent: Professor Helge Strömdahl, Linköpings universitet

Avhandlingen i fulltext


Linda Bradley
Fredag den 19 april 2013, kl 13.15 i sal BE 015, Pedagogen hus B, disputerar Linda Bradley på sin avhandling "Language learning and technology. Student activities in web-based environments".
Opponent: Professor Andreas Lund, Institutt for laererutdanning og skoleforskning, Oslo.

Avhandlingen i fulltext

 

2012

Patrik Lilja
Contextualizing inquiry. Negotiations of tasks, tools and actions in an upper secondary classroom

Tid och plats: 18 december 2012, kl 13.15, i sal BE 015, Pedagogen hus B

Opponent: Professor Karen Littleton, Faculty of Education and Language Studies, The Open University, Milton Keynes, UK.

 

Kerstin Signert
Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel

Tid och plats: 9 november 2012, kl 13.15, i Margaretha Huitfeldts Auditorium, Pedagogen hus C

Opponent: Professor Christina Gustafsson, Uppsala universitet

Avhandling i fulltext

 

Anne Kultti
Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande.

Tid och plats: 7 september 2012, kl 13.15 i Margaretha Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C

Opponent: Professor Annica Löfdahl, Karlstad

Avhandlingen i fulltext

 

2011

Lise-Lotte Bjervås
Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. En diskursanalys

Tid och plats: 30 september 2011, kl 13.00, Margaretha Huitfelts Auditorium, Pedagogen hus C

Opponent: Hillevi Lenz Taguchi, Stockholms universitet

Avhandlingen i fulltext
 

 

Susanne Thulin
Lärares tal och barns nyfikenhet. Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan

Tid och plats: 10 juni 2011, kl 13.00, Högskolan Kristianstad, sal 07-318 (aulan)

Opponent: Professor Jan-Erik Johansson, Oslo

Avhandlingen i fulltext

 

Louise Peterson
Values in Play - Interactional Life with the Sims

Tid och plats: 11 mars, kl 13.15 på IT-universitetet, Torg 2, Forskningsgången 6, Lindholmen

Opponent: Ass. professor Anne Mette Thorhauge, Department of Media, Cognition and Communication, University of Copenhagen

Mer info

Avhandlingen i fulltext
 

Lena Sjöberg
Bäst i klassen? Lärare och elever i svenska och europeiska  policydokument

Tid och plats: 25 febr, kl 13.15 i Albertsalen, Högskolan Väst, Trollhättan

Opponent: Prof Jan Kampmann, Roskilde universitet

Mer info

Avhandlingen i fulltext

 

2010

Annika Bergviken Rensfeldt
Opening Higher Education. Discursive transformations of distance and higher education government
Opponent: Fil dr John B Krejsler, Århus

Avhandlingen i fulltext
 

Anette Hellman
Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola
Opponent: Prof Gunilla Halldén, Linköping.

Avhandlingen i fulltext


Gustav Lymer
The work of critique in architectural education
Opponent: Dr Rod Watson

Avhandlingen i fulltext

 

Sidansvarig: IPKL webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2020-02-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://ipkl.gu.se/utbildning/forskarutbildning/disputationer/
Utskriftsdatum: 2020-04-01